TORE ERLAND SINE FORFEDRE


Første generasjon  Neste


1. Tore Birger Langelandsvik Erland,1 2 sønn av Tor Waldemar Erland 1 2 3 4 og Hjørdis Olaug Erland,1 2 ble født den 28-2-1966 i Tømmerdal, Haugesund2 5 og ble døpt den 19-6-1966 i Haugesund.2 5 Han Hadde ingen forhokd og ingen kjente barn.

Hendelser i hans liv:

• Han bodde Gårdsnummer 79 og bruk 353 i 2011 i Førre, Tysvær. 2 6

• Han arbeidet som Kioskmedarbeider den 17-7-2002 i Haugesund. 2

forrige  Andre generasjon  Neste

2. Tor Waldemar Erland,1 2 3 4 sønn av Torvald Severin Erland 3 4 7 8 og Vegner Severine Erland,9 10 ble født den 22-3-1943 i Haugesund,2 3 4 11 ble døpt i 1943 i Haugesund,1 døde den 7-4-2010 i Førre, Tysvær,2 3 4, og ble begravet den 13-4-2010 i Førre, Tysvær.2 3

Hendelser i hans liv:

• Han bodde Gårdsnummer 79 og bruk 363 i 1969 i Førre, Tysvær. 1 2

• Han arbeidet som Røvær (HMV) i 1967 i Haugesund. 2

Tor giftet seg med Hjørdis Olaug Erland 1 2 den 28-8-1965 i Skjoldavik, Vindafjord.1 2 12 Hjørdis ble født den 24-7-1944 i Langelandsvik, Vindafjord2 5 13 14 og ble døpt i 1944 i Skjoldavik, Vindafjord.5 13

Barn i dette ekteskapet var:

1         i.  Tore Birger Langelandsvik Erland 1 2 (født den 28-2-1966 i Tømmerdal, Haugesund)

         ii.  Jan Vidar Erland 1 2 ble født i 1967 i Nesheim, Tysvær.1 2

        iii.  Trond Helge Erland 1 2 ble født i 1971 i Førre, Tysvær.1 2

         iv.  Vigdis Margrete Erland 1 2 ble født i 1973 i Førre, Tysvær.1 2

          v.  Marianne Erland 1 2 ble født i 1980 i Førre, Tysvær.1 2
3. Hjørdis Olaug Erland,1 2 datter av Birger Olai Langelandsvik 2 3 4 13 14 15 16 og Malene Kristofa Langelandsvik,2 3 4 13 14 17 18 ble født den 24-7-1944 i Langelandsvik, Vindafjord2 5 13 14 og ble døpt i 1944 i Skjoldavik, Vindafjord.5 13

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde Gårdsnummer 79 og bruk 363 i 1969 i Førre, Tysvær. 1 2

• Hun arbeidet som Hjemmehjelp i 1990 i Aksdal, Tysvær. 2

Hjørdis giftet seg med Tor Waldemar Erland 1 2 3 4 den 28-8-1965 i Skjoldavik, Vindafjord.1 2 12 Tor ble født den 22-3-1943 i Haugesund,2 3 4 11 ble døpt i 1943 i Haugesund,1 døde den 7-4-2010 i Førre, Tysvær,2 3 4, og ble begravet den 13-4-2010 i Førre, Tysvær.2 3

forrige  Tredje generasjon  Neste

4. Torvald Severin Erland,3 4 7 8 sønn av Ole Mikal Olson Erland 19 20 og Hanne Sofie Thorbjørnsdatter Erland,21 22 ble født den 16-12-1902 i Erland, Tysvær,3 4 8 19 ble døpt den 11-1-1903 i Tysværvåg, Tysvær,8 døde den 20-2-1974 i Haugesund,2 3 4, og ble begravet den 26-2-1974 i Rossabø, Haugesund.2 3

Hendelser i hans liv:

• Han bodde Ukjent i Haugesund.

• Han arbeidet som Lastebilsjåfør i Haugesund. 23 24

Torvald giftet seg med Vegner Severine Erland 9 10 den 3-3-1928 i Haugesund.23 Vegner ble født den 29-4-1908 i Haugesund,2 3 4 10 ble døpt den 14-6-1908 i Haugesund,10 døde den 6-9-1972 i Fedjedal, Haugesund,2 3 4, og ble begravet den 11-9-1972 i Rossabø, Haugesund.2 3 Et annet navn for Vegner var Wegner Severine Erland.3 4

Hendelser i deres ekteskap:

• De ble skilt etter 1945 i Haugesund. 2

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Odd Mikal Erland 2 ble født i 1928 i Haugesund.2

         ii.  Solveig Rigmor Erland 2 4 ble født i 1932 i Haugesund,2 4 døde i 2008,1 2 3 4 og ble begravet i 2008.2

        iii.  Hendry Erland ble født i 1934 i Haugesund.

2        iv.  Tor Waldemar Erland 1 2 3 4 (født den 22-3-1943 i Haugesund - døde den 7-4-2010 i Førre, Tysvær)
5. Vegner Severine Erland,9 10 datter av Severin Jensson Hansen 3 4 9 25 og Ragna Andersdatter Hansen,3 4 26 27 28 ble født den 29-4-1908 i Haugesund,2 3 4 10 ble døpt den 14-6-1908 i Haugesund,10 døde den 6-9-1972 i Fedjedal, Haugesund,2 3 4, og ble begravet den 11-9-1972 i Rossabø, Haugesund.2 3 Et annet navn for Vegner var Wegner Severine Erland.3 4

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde Gårdnummer 3 og bruk 15 i 1963 i Fedjedal, Haugesund. 2 29

Vegner giftet seg med Torvald Severin Erland 3 4 7 8 den 3-3-1928 i Haugesund.23 Torvald ble født den 16-12-1902 i Erland, Tysvær,3 4 8 19 ble døpt den 11-1-1903 i Tysværvåg, Tysvær,8 døde den 20-2-1974 i Haugesund,2 3 4, og ble begravet den 26-2-1974 i Rossabø, Haugesund.2 3


6. Birger Olai Langelandsvik,2 3 4 13 14 15 16 sønn av Ola Olson Langelandsvik 3 4 14 30 31 32 og Sesilia Larsdatter Langelandsvik,31 33 ble født den 10-7-1904 i Langelandsvik, Vindafjord,2 3 4 14 15 16 31 34 ble døpt den 24-7-1904 i Skjoldavik, Vindafjord,34 døde den 25-7-1989 i Langelandsvik, Vindafjord,2 3 4, og ble begravet den 1-8-1989 i Skjoldavik, Vindafjord.2 3 Andre navn for Birger var Berger Olai Langelandsvik og15 31 34 Berger Olai Nærbø.18

Generelle notater: Bonde

Hendelser i hans liv:

• Han bodde Gårdnummer 77 og bruk 3. Nærbø i 1936 i Langelandsvik, Vindafjord. 2 13 14

• Han arbeidet som Bonde i 1936 i Langelandsvik, Vindafjord. 13 14

Birger giftet seg med Malene Kristofa Langelandsvik 2 3 4 13 14 17 18 den 7-3-1936 i Skjoldavik, Vindafjord.2 13 35 Malene ble født den 4-4-1906 i Tveit, Vindafjord,2 3 4 14 17 36 ble døpt den 22-4-1906 i Skjoldavik, Vindafjord,17 døde den 16-5-1993 i Førre, Tysvær,2 3 4, og ble begravet den 21-5-1993 i Skjoldavik, Vindafjord.2 3

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  (Død jente) Langelandsvik ble født i 1937 i Langelandsvik, Vindafjord2 13 og døde i 1937 i Langelandsvik, Vindafjord.2 13

         ii.  Sverre Olav Langelandsvik 2 13 14 ble født i 1939 i Langelandsvik, Vindafjord.2 13 14

        iii.  (Død jente) Langelandsvik ble født i 1942 i Langelandsvik, Vindafjord2 13 og døde i 1942 i Langelandsvik, Vindafjord.2 13

3        iv.  Hjørdis Olaug Erland 1 2 (født den 24-7-1944 i Langelandsvik, Vindafjord)

          v.  Oslaug Marie Langelandsvik 2 13 14 ble født i 1948 i Langelandsvik, Vindafjord.2 13 14
7. Malene Kristofa Langelandsvik 2 3 4 13 14 17 18 ble født den 4-4-1906 i Tveit, Vindafjord,2 3 4 14 17 36 ble døpt den 22-4-1906 i Skjoldavik, Vindafjord,17 døde den 16-5-1993 i Førre, Tysvær,2 3 4, og ble begravet den 21-5-1993 i Skjoldavik, Vindafjord.2 3

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde Gårdsnummer 77 og bruk 3. Nærbø i 1936 i Langelandsvik, Vindafjord. 2 13 14

Malene giftet seg med Birger Olai Langelandsvik 2 3 4 13 14 15 16 den 7-3-1936 i Skjoldavik, Vindafjord.2 13 35 Birger ble født den 10-7-1904 i Langelandsvik, Vindafjord,2 3 4 14 15 16 31 34 ble døpt den 24-7-1904 i Skjoldavik, Vindafjord,34 døde den 25-7-1989 i Langelandsvik, Vindafjord,2 3 4, og ble begravet den 1-8-1989 i Skjoldavik, Vindafjord.2 3 Andre navn for Birger var Berger Olai Langelandsvik og15 31 34 Berger Olai Nærbø.18

forrige  Fjerde generasjon  Neste

8. Ole Mikal Olson Erland 19 20 ble født den 7-11-1876 i Erland, Tysvær,20 37 ble døpt den 19-11-1876 i Tysværvåg, Tysvær,20 døde i Erland, Tysvær,, og ble begravet i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Ole var Mikal Erland,38 Mikal Olsen Vasnes Erland, og7 Mikal Olsen.39

Hendelser i hans liv:

• Han bodde Gardnummer 23 og bruk 8 Vassnes i 1903 i Erland, Tysvær. 7 40 41

• Han arbeidet som Bonde i 1903 i Erland, Tysvær. 40

Ole giftet seg med Hanne Sofie Thorbjørnsdatter Erland 21 22 den 7-4-1900 i Tysværvåg, Tysvær.19 42 Hanne ble født den 3-1-1873 i Klovning, Tysvær,3 21 43 ble døpt den 2-2-1873 i Tysværvåg, Tysvær,21 døde den 9-1-1953 i Erland, Tysvær,3, og ble begravet i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Hanne var Hanna Erland,3 38 Hanna Thorbjørnsdatter,39 Hanna Torbjørnsdatter, og7 Hanne Sofie Torbjørnsdatter.43

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Olav Emil Erland 3 ble født i 1901 i Erland, Tysvær19 38 og ble døpt i 1901 i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Olav var Olaf Emil Erland og19 Olav Mikalsen Erland.7 38

4        ii.  Torvald Severin Erland 3 4 7 8 (født den 16-12-1902 i Erland, Tysvær - døde den 20-2-1974 i Haugesund)

        iii.  Selmer Ingolf Erland 19 ble født i 1906 i Erland, Tysvær19 og ble døpt i 1906 i Tysværvåg, Tysvær.

         iv.  Margit Henriette Erland 19 ble født i 1909 i Erland, Tysvær19 og ble døpt i 1909 i Tysværvåg, Tysvær.

          v.  Henny Erland 19 ble født i 1920 i Erland, Tysvær19 og ble døpt i 1920 i Tysværvåg, Tysvær.
9. Hanne Sofie Thorbjørnsdatter Erland 21 22 ble født den 3-1-1873 i Klovning, Tysvær,3 21 43 ble døpt den 2-2-1873 i Tysværvåg, Tysvær,21 døde den 9-1-1953 i Erland, Tysvær,3, og ble begravet i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Hanne var Hanna Erland,3 38 Hanna Thorbjørnsdatter,39 Hanna Torbjørnsdatter, og7 Hanne Sofie Torbjørnsdatter.43

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde Gardnummer 23 og bruk 8 Vassnes i 1903 i Erland, Tysvær. 7 19 38

Hanne giftet seg med Ole Mikal Olson Erland 19 20 den 7-4-1900 i Tysværvåg, Tysvær.19 42 Ole ble født den 7-11-1876 i Erland, Tysvær,20 37 ble døpt den 19-11-1876 i Tysværvåg, Tysvær,20 døde i Erland, Tysvær,, og ble begravet i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Ole var Mikal Erland,38 Mikal Olsen Vasnes Erland, og7 Mikal Olsen.39


10. Severin Jensson Hansen,3 4 9 25 sønn av Jens Hansen og Secilie Thomasdatter, ble født den 3-9-1879 i Haugesund,3 4 25 ble døpt den 19-10-1879 i Haugesund,25 døde i 1946 i Grønhaug, Haugesund,3 4, og ble begravet den 21-9-1946 i Hauge, Haugesund.3 Andre navn for Severin var Severin Vegner Hansen og2 Søverin Hansen.44

Hendelser i hans liv:

• Han bodde Skåregata 85 i 1900. Er i dag Skåregata 200. I 1900 i Haugesund. 44

• Han bodde Gårdnummer 29 og bruk 62. I 1910 i Grønhaug, Haugesund. 9

• Han arbeidet som Kjernemester ved smørfabrikk. I 1910 i Haugesund. 9

Severin giftet seg med Ragna Andersdatter Hansen 3 4 26 27 28 den 1-1-1900 i Haugesund.45 Ragna ble født den 20-6-1880 i Blankebakkin, Nord-Aurdal,3 4 26 27 ble døpt den 1-8-1980 i Aurdal, Nord-Aurdal,27 døde i 1943 i Grønhaug, Haugesund,3 4, og ble begravet den 16-6-1943 i Hauge, Haugesund.3

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Sigurd Ragnvald Hansen 46 ble født i 1895 i Haugesund.46

         ii.  Jens Celius Hansen 47 ble født i 1900 i Haugesund.47

        iii.  Georg Andreas Hansen 48 ble født i 1903 i Haugesund.48

         iv.  Hans Hansen 9 ble født i 1906 i Haugesund.9

5         v.  Vegner Severine Erland 9 10 (født den 29-4-1908 i Haugesund - døde den 6-9-1972 i Fedjedal, Haugesund)

         vi.  Gundhild Hansen 9 ble født i 1909 i Grønhaug, Haugesund.9
11. Ragna Andersdatter Hansen,3 4 26 27 28 datter av Avaldsnes Side 189 Gunhild Olsdatter Født 1877, ble født den 20-6-1880 i Blankebakkin, Nord-Aurdal,3 4 26 27 ble døpt den 1-8-1980 i Aurdal, Nord-Aurdal,27 døde i 1943 i Grønhaug, Haugesund,3 4, og ble begravet den 16-6-1943 i Hauge, Haugesund.3

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde Skåregata 85 i 1900. Er i dag Skåregata 200. I 1900 i Haugesund. 44

• Hun bodde Gårdnummer 29 og bruk 62. I 1910 i Grønhaug, Haugesund. 9

Ragna giftet seg med Severin Jensson Hansen 3 4 9 25 den 1-1-1900 i Haugesund.45 Severin ble født den 3-9-1879 i Haugesund,3 4 25 ble døpt den 19-10-1879 i Haugesund,25 døde i 1946 i Grønhaug, Haugesund,3 4, og ble begravet den 21-9-1946 i Hauge, Haugesund.3 Andre navn for Severin var Severin Vegner Hansen og2 Søverin Hansen.44


12. Ola Olson Langelandsvik 3 4 14 30 31 32 ble født den 23-1-1854 i Langelandsvik, Vindafjord,3 4 16 30 49 ble døpt den 26-2-1854 i Skjoldavik, Vindafjord,30 døde den 20-12-1929 i Langelandsvik, Vindafjord,3 4 16 31 50 51, og ble begravet den 28-12-1929 i Skjoldavik, Vindafjord.50 Et annet navn for Ola var Ole Olsen Nærbø.18

Hendelser i hans liv:

• Han bodde Gårdnummer 77 og bruk 3. Nærbø i 1906 i Langelandsvik, Vindafjord. 18 31

• Han arbeidet som Jægtefører i 1903 i Langelandsvik, Vindafjord. 13

• Han arbeidet som Indenrigssjofarende i 1900 i Langelandsvik, Vindafjord. 13 52

• Han arbeidet som Matros i 1875 i Langelandsvik, Vindafjord. 13 32

• Han arbeidet som Gardbruker i 1906 i Langelandsvik, Vindafjord. 13 18

• Han arbeidet som Sjømann i 1906 i Langelandsvik, Vindafjord. 13

• Han arbeidet som Jægteskipper i 1910 i Langelandsvik, Vindafjord. 18

Ola giftet seg med Sesilia Larsdatter Langelandsvik 31 33 den 27-6-1903 i Skjoldavik, Vindafjord.16 26 31 53 Sesilia ble født den 7-2-1880 i Vårå, Tysvær,3 4 33 54 ble døpt den 29-2-1880 i Skjoldavik, Vindafjord,33 døde den 12-2-1973 i Langelandsvik, Vindafjord,2 3 4 31, og ble begravet den 17-2-1973 i Skjoldavik, Vindafjord.2 3 Andre navn for Sesilia var Cesilie Langelandsvik,14 Sesilie Langelandsvik,3 4 Sesele Larsdatter,55 Seselie Larsdatter,16 52 Sissela Larsdatter, og31 Cecelie Nærbø.18

Barn i dette ekteskapet var:

6         i.  Birger Olai Langelandsvik 2 3 4 13 14 15 16 (født den 10-7-1904 i Langelandsvik, Vindafjord - døde den 25-7-1989 i Langelandsvik, Vindafjord)

         ii.  Sina Gurina Langelandsvik 31 ble født i 1906 i Langelandsvik, Vindafjord.31

        iii.  Anna Bertine Langelandsvik 31 ble født i 1909 i Langelandsvik, Vindafjord.31

         iv.  Lars Langelandsvik 31 ble født i 1910 i Langelandsvik, Vindafjord.31

          v.  Sigve Henry Langelandsvik 13 ble født i 1915 i Langelandsvik, Vindafjord.13

         vi.  Torborg Serine Langelandsvik 13 ble født i 1918 i Langelandsvik, Vindafjord.13

        vii.  Olaf Langelandsvik 13 ble født i 1921 i Langelandsvik, Vindafjord13 og døde i 1927 i Langelandsvik, Vindafjord.13 Et annet navn for Olaf var Olav Langelandsvik.16
13. Sesilia Larsdatter Langelandsvik 31 33 ble født den 7-2-1880 i Vårå, Tysvær,3 4 33 54 ble døpt den 29-2-1880 i Skjoldavik, Vindafjord,33 døde den 12-2-1973 i Langelandsvik, Vindafjord,2 3 4 31, og ble begravet den 17-2-1973 i Skjoldavik, Vindafjord.2 3 Andre navn for Sesilia var Cesilie Langelandsvik,14 Sesilie Langelandsvik,3 4 Sesele Larsdatter,55 Seselie Larsdatter,16 52 Sissela Larsdatter, og31 Cecelie Nærbø.18

Hendelser i hennes liv:

• Hun bodde Gårdnummer 77 og bruk 3. Nærbø i 1906 i Langelandsvik, Vindafjord. 2 18 31

Sesilia giftet seg med Ola Olson Langelandsvik 3 4 14 30 31 32 den 27-6-1903 i Skjoldavik, Vindafjord.16 26 31 53 Ola ble født den 23-1-1854 i Langelandsvik, Vindafjord,3 4 16 30 49 ble døpt den 26-2-1854 i Skjoldavik, Vindafjord,30 døde den 20-12-1929 i Langelandsvik, Vindafjord,3 4 16 31 50 51, og ble begravet den 28-12-1929 i Skjoldavik, Vindafjord.50 Et annet navn for Ola var Ole Olsen Nærbø.18

forrige  Femte generasjon20. Jens Hansen ble født i 1842 i Liartre, Vindafjord.

Jens giftet seg med Secilie ThomasdatterSecilie ble født i 1842 i Elleflåt.

Barnet i dette ekteskapet var:

10        i.  Severin Jensson Hansen 3 4 9 25 (født den 3-9-1879 i Haugesund - døde i 1946 i Grønhaug, Haugesund)


21. Secilie Thomasdatter ble født i 1842 i Elleflåt.

Secilie giftet seg med Jens HansenJens ble født i 1842 i Liartre, Vindafjord.

23. Avaldsnes Side 189 Gunhild Olsdatter Født 1877 ble født i 1847.

Gunhild giftet seg med ukjent

Hennes barn var:

11        i.  Ragna Andersdatter Hansen 3 4 26 27 28 (født den 20-6-1880 i Blankebakkin, Nord-Aurdal - døde i 1943 i Grønhaug, Haugesund)


Kilder


1. Nils Dybdal-Holthe og Arnvid Lillehammer, Tysvær bind 3 (Tysvær 1993), Side 357.

2. Tore Erland, Personlig (Førre 2010), Side 1.

3. Disnorge, Slekt og data (Norge 1990), Side 1. Dette er en nettside med adresse : http://www.disnorge.no/cms/aktuelt/om-slekt-og-data

4. Gravstein, Side 1.

5. Residerende kapellan Tidermann Strand, Dåpsattest (Haugesund 1966), Side 1.

6. Nils Dybdal-Holthe og Arnvid Lillehammer, Tysvær bind 3 (Tysvær 1993), Side 356.

7. Staten, Folketelling 1910 for 1146 Tysvær herred (Tysvær 1910), Side 1.

8. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1897-1918 (Tysvær 1918), Side 25.

9. Staten, Folketelling 1910 for 1153 Skåre herred (Skåre 1910), Side 1.

10. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1908-1921 (Haugesund 1921), Side 9.

11. Geirmund Ihle, Haugesund 1940-1945 (Haugesund 2001), Side 90.

12. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0013: Klokkerbok nr. B 13, 1949-1969 (Skjold 1969), Side 77.

13. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999), Side 418.

14. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959), Side 935.

15. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notater (Langelandsvik 1929), Side 3.

16. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notater (Langelandsvik 1929), Side 4.

17. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914), Side 43.

18. Staten, Folketelling 1910 for 1154 Skjold herred (Skjold 1910), Side 1.

19. Nils Dybdal-Holthe, Tysvær bind 1 (Tysvær 1990), Side 298.

20. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1865-1878 (Tysvær 1878), Side 52.

21. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1865-1878 (Tysvær 1878), Side 35.

22. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1897-1912 (Tysvær 1912), Side 113.

23. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0010: Klokkerbok nr. B 10, 1920-1931 (Haugesund 1931), Side 85.

24. Staten, Førerkort (Haugesund 1922), Side 1.

25. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1878-1885 (Haugesund 1885), Side 20.

26. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notater (Langelandsvik 1929), Side 1.

27. Nord-Aurdal prestekontor, Ministerialbok nr. 9, 1876-1882 (Nord-Aurdal 1882), Side 61.

28. Staten, Folketelling 1885 for 1106 Haugesund kjøpstad (Haugesund 1885), Side 1.

29. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959), Side 750.

30. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858), Side 91.

31. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999), Side 417.

32. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875), Side 1.

33. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1856-1882 (Side 129), Side 129.

34. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914), Side 35.

35. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0010: Klokkerbok nr. B 10, 1921-1941 (Skjold 1941), Side 107.

36. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999), Side 201.

37. Nils Dybdal-Holthe, Tysvær bind 1 (Tysvær 1990), Side 296.

38. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959), Side 588.

39. Staten, Folketelling 1900 for 1146 Tysvær herred (Tysvær 1900), Side 1.

40. Nils Dybdal-Holthe og Arnvid Lillehammer, Tysvær bind 3 (Tysvær 1993), Side 298.

41. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959), SIde 588.

42. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1897-1918 (Tysvær 1918), Side 113.

43. Nils Dybdal-Holthe, Tysvær bind 1 (Tysvær 1990), Side 264.

44. Staten, Folketelling 1900 for 1106 Haugesund kjøpstad (Haugesund 1900), Side 1.

45. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1891-1903 (Haugesund 1903), Side 133.

46. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1891-1907 (Haugesund 1907), Side 63.

47. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1891-1907 (Haugesund 1907), Side 116.

48. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1891-1907 (Haugesund 1907), Side 156.

49. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999), Side 415.

50. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0010: Klokkerbok nr. B 10, 1921-1941 (Skjold 1941), Side 135.

51. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notater (Langelandsvik 1929), Side 5.

52. Staten, Folketelling 1900 for 1154 Skjold herred, Side 1.

53. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914), Side 166.

54. Nils Olav Østrem, Tysvær bind 5 (Tysvær 1999), Side 38.

55. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notater (Langelandsvik 1929), Side 2.


Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 23-7-2016 med Legacy 8.0 fra Millennia