TORE ERLAND SINE FORFEDRE


Første generasjon  Neste

1. Tore Birger Langelandsvik Erland,1 2 3 sønn av Tor Waldemar Erland 1 2 4 5 og Hjørdis Olaug Langelandsvik,1 2 6 ble født den 28-2-1966 i Tømmerdal, Haugesund2 7 og ble døpt den 19-6-1966 i Vår Frelser kirke, Haugesund.2 7 Han hadde ingen kjente forhold og ingen kjente barn.

Hendelser i hans liv:

1. Han ble konfirmert den 3-5-1981 i Førre kirke, Tysvær. 8

2. Han tjenestegjorde i militæret i Førstegangtjeneste i 1987 i Tønsvik, Tromsø. 9 10 Grøtsund fort.

3. Han bodde på bruk 542 Fjellmyr på gårdsnummer 33 fra 1988 i Storasund, Haugesund. 11

4. Han arbeidet som Kioskmedarbeider fra 2002 i Haugesund, Haugesund. 2 Quick Storkiosk.

5. Han bodde på bruk 623 Førreåsen på gårdsnummer 79 fra 1992 i Førre, Tysvær. 11

6. Han bodde på bruk 90 Knausen på gårdsnummer 104 fra 1992 i Grinde, Tysvær. 11 12

7. Han bodde på bruk 353 Lyngvegen på gårdsnummer 79 fra 2011 i Førre, Tysvær. 2 13

forrige  Andre generasjon  Neste


2. Tor Waldemar Erland,1 2 4 5 sønn av Torvald Severin Erland 14 15 16 17 og Vegner Severine Erland,18 19 ble født den 22-3-1943 i Møllervegen, Haugesund,2 4 5 20 21 ble døpt i 1943 i Vår Frelser kirke, Haugesund,9 døde den 7-4-2010 i Førre, Tysvær,4 5 22 67 år gammel, og ble begravet den 13-4-2010 i Førre kirke, Tysvær.4 22

Hendelser i hans liv:

1. Han ble konfirmert i 1958 i Vår Frelser kirke, Haugesund. 8

2. Han bodde på Bruk 4 på gårdsnummer 4 fra 1963 i Tømmerdal, Haugesund. 9 Leigte.

3. Han arbeidet som Vedlikeholdsarbeider fra 1967 i Risøy, Haugesund. 2 Røver, HMV.

4. Han bodde på Bruk 3 Nærbø (Nordbø) på gårdsnummer 185 fra 1966 i Nærbø, Langelandsvik, Vindafjord. 9 Leigte.

5. Han bodde på Bruk 27 Solvang på gårdsnummer 76 fra 1967 i Nesheim, Tysvær. 9 Leigte.

6. Han bodde på Bruk 226 Snauhammer på gårdsnummer 79 fra 1968 i Førre, Tysvær. 9 Leigte.

7. Han bodde på Bruk 363 Granlivegen på gårdsnummer 79 fra 1970 i Førre, Tysvær. 2 23 24 Eigte og fikk skøyte i 1969.

Tor giftet seg med Hjørdis Olaug Langelandsvik 1 2 6 den 28-8-1965 i Skjold kirke, Vindafjord.2 6 23 25 Ekteskapsstatus: gift. Hjørdis ble født den 24-7-1944 i Langelandsvik, Skjold2 21 26 27 28 og ble døpt i 1944 i Skjold kirke, Skjold.26 28

Barn i dette ekteskapet var:

1         i.  Tore Birger Langelandsvik Erland 1 2 3 (født den 28-2-1966 i Tømmerdal, Haugesund)

         ii.  Jan Vidar Erland 1 2 ble født i 1967 i Nesheim, Tysvær.1 2

        iii.  Trond Helge Erland 1 2 ble født i 1971 i Førre, Tysvær.1 2

         iv.  Vigdis Margrete Erland 1 2 ble født i 1973 i Førre, Tysvær.1 2

          v.  Marianne Erland 1 2 ble født i 1980 i Førre, Tysvær.1 2
3. Hjørdis Olaug Langelandsvik,1 2 6 datter av Birger Olai Langelandsvik 2 4 5 27 29 30 31 og Malene Kristofa Tveit,2 4 5 27 29 32 33 34 35 ble født den 24-7-1944 i Langelandsvik, Skjold2 21 26 27 28 og ble døpt i 1944 i Skjold kirke, Skjold.26 28

Hendelser i hennes liv:

1. Hun ble konfirmert den 5-10-1958 i Skjold kirke, Skjold. 8

2. Hun arbeidet som Hjemmehjelp fra 1990 i Aksdal, Tysvær. 2 Tysvær kommune.

3. Hun bodde på Bruk 4 på gårdsnummer 4 fra 1966 i Tømmerdal, Haugesund. 36 Leigte.

4. Hun bodde på Bruk 3 Nærbø (Nordbø) på gårdsnummer 185 fra 1966 i Nærbø, Langelandsvik, Vindafjord. 36 Leigte.

5. Hun bodde på Bruk 27 Solvang på gårdsnummer 76 fra 1967 i Nesheim, Tysvær. 36 Leigte.

6. Hun bodde på Bruk 226 Snauhammer på gårdsnummer 79 fra 1968 i Førre, Tysvær. 36 Leigte.

7. Hun bodde på Bruk 363 Granlivegen på gårdsnummer 79 fra 1970 i Førre, Tysvær. 24 36 37 Eigte og fikk skøyte i 1969.

Hjørdis giftet seg med Tor Waldemar Erland 1 2 4 5 den 28-8-1965 i Skjold kirke, Vindafjord.2 6 23 25 Ekteskapsstatus: gift. Tor ble født den 22-3-1943 i Møllervegen, Haugesund,2 4 5 20 21 ble døpt i 1943 i Vår Frelser kirke, Haugesund,9 døde den 7-4-2010 i Førre, Tysvær,4 5 22 67 år gammel, og ble begravet den 13-4-2010 i Førre kirke, Tysvær.4 22

forrige  Tredje generasjon  Neste
4. Torvald Severin Erland,14 15 16 17 sønn av Ole Mikal Olson Erland 38 39 og Hanne Sofie Thorbjørnsdatter Erland,40 41 ble født den 16-12-1902 i Erland, Tysvær,15 16 17 42 ble døpt den 11-1-1903 i Tysværvåg, Tysvær,17 døde den 20-2-1974 i Sørhaug, Haugesund,15 16 43 71 år gammel, og ble begravet den 26-2-1974 i Rossabø, Haugesund.15 43 Et annet navn for Torvald var Thorvald Erland.21

Hendelser i hans liv:

1. Han bodde Ukjent i Sørhaug, Haugesund.

2. Han arbeidet som Lastebilsjåfør i Sørhaug, Haugesund. 44 45

Torvald giftet seg med Vegner Severine Erland 18 19 den 3-3-1928 i Sørhaug, Haugesund.44 Ekteskapsstatus: gift. Vegner ble født den 29-4-1908 i Sørhaug, Haugesund,15 16 19 43 ble døpt den 14-6-1908 i Sørhaug, Haugesund,19 døde den 6-9-1972 i Fedjedal, Haugesund,15 16 43 64 år gammel, og ble begravet den 11-9-1972 i Rossabø, Haugesund.15 43 Et annet navn for Vegner var Wegner Severine Erland.15 16

Hendelser i deres ekteskap:

1. De ble skilt etter 1945 i Sørhaug, Haugesund. 43

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Odd Mikal Erland 43 ble født i 1928 i Sørhaug, Haugesund.43

         ii.  Solveig Rigmor Erland 16 43 ble født i 1932 i Sørhaug, Haugesund,16 43 døde i 200815 16 43 46 76 år gammel, og ble begravet i 2008.43

        iii.  Hendry Erland ble født i 1934 i Sørhaug, Haugesund.

2        iv.  Tor Waldemar Erland 1 2 4 5 (født den 22-3-1943 i Møllervegen, Haugesund - døde den 7-4-2010 i Førre, Tysvær)


5. Vegner Severine Erland,18 19 datter av Severin Jensson Hansen 47 48 49 50 og Ragna Andersdatter Hansen,51 52 53 54 55 ble født den 29-4-1908 i Sørhaug, Haugesund,15 16 19 43 ble døpt den 14-6-1908 i Sørhaug, Haugesund,19 døde den 6-9-1972 i Fedjedal, Haugesund,15 16 43 64 år gammel, og ble begravet den 11-9-1972 i Rossabø, Haugesund.15 43 Et annet navn for Vegner var Wegner Severine Erland.15 16

Hendelser i hennes liv:

1. Hun bodde på Gårdnummer 3 og bruk 15 fra 1963 i Fedjedal, Haugesund. 43 56 (Vegner Severine Erland, Fedjedal gård 3 og bruk 15. , Lærerbolig, Skjoldaveien., 5511 Skåredalen, Rogaland, Norge.)

Vegner giftet seg med Torvald Severin Erland 14 15 16 17 den 3-3-1928 i Sørhaug, Haugesund.44 Ekteskapsstatus: gift. Torvald ble født den 16-12-1902 i Erland, Tysvær,15 16 17 42 ble døpt den 11-1-1903 i Tysværvåg, Tysvær,17 døde den 20-2-1974 i Sørhaug, Haugesund,15 16 43 71 år gammel, og ble begravet den 26-2-1974 i Rossabø, Haugesund.15 43 Et annet navn for Torvald var Thorvald Erland.21


6. Birger Olai Langelandsvik,2 4 5 27 29 30 31 sønn av Ola Olson Langelandsvik 57 58 59 60 61 62 og Sesilia Larsdatter Langelandsvik,58 63 ble født den 10-7-1904 i Langelandsvik, Skjold,2 4 5 27 31 64 65 66 67 ble døpt den 24-7-1904 i Skjold kirke, Skjold,64 67 døde den 25-7-1989 i Langelandsvik, Vindafjord,2 4 5 68 85 år gammel, og ble begravet den 1-8-1989 i Skjold kirke, Vindafjord.2 4 Andre navn for Birger var Berger Olai Langelandsvik og31 64 67 Berger Olai Nærbø.32

Generelle notater: Bonde

Hendelser i hans liv:

1. Han ble konfirmert i 1919 i Skjold kirke, Skjold. 8

2. Han tjenestegjorde i militæret i Førstegangtjeneste i 1923 i Tvildemoen, Voss. 69 Birger var også nøytralitetsvakt i Etne i 1936.

3. Han bodde på Bruk 3 Nærbø (Nordbø) på gårdnummer 77 fra 1936 i Langelandsvik, Skjold. 2 24 27 29 70 Eigte og fikk skøyte i 1936.

4. Han arbeidet som Bonde fra 1936 i Langelandsvik, Skjold. 27 29

5. Han bodde på Bruk 3 Nærbø (Nordbø) på gårdsnummer 185 fra 1965 i Langelandsvik, Vindafjord. 24 68 70 71 72 Eigte og fikk skøyte i 1936.

6. Han arbeidet som Bonde fra 1965 i Langelandsvik, Vindafjord. 68 71

Birger giftet seg med Malene Kristofa Tveit 2 4 5 27 29 32 33 34 35 den 7-3-1936 i Skjold kirke, Skjold.29 43 73 Ekteskapsstatus: gift. Malene ble født den 4-4-1906 i Tveit, Skjold,4 5 27 33 34 74 75 ble døpt den 22-4-1906 i Skjold kirke, Skjold,33 34 døde den 16-5-1993 i Førre, Tysvær,2 4 5 76 87 år gammel, og ble begravet den 21-5-1993 i Skjold kirke (1), Vindafjord.2 4 Et annet navn for Malene var Marlene Langelandsvik.77

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  (Død jente) Langelandsvik 69 76 ble født i 1937 i Langelandsvik, Skjold2 29 og døde i 1937 i Langelandsvik, Skjold.2 29

         ii.  Sverre Olav Langelandsvik 2 27 29 ble født i 1939 i Langelandsvik, Skjold.2 27 29

        iii.  (Død jente) Langelandsvik 69 76 ble født i 1942 i Langelandsvik, Skjold2 29 og døde i 1942 i Langelandsvik, Skjold.2 29

3        iv.  Hjørdis Olaug Langelandsvik 1 2 6 (født den 24-7-1944 i Langelandsvik, Skjold)

          v.  Oslaug Marie Langelandsvik 2 27 29 ble født i 1948 i Langelandsvik, Skjold.2 27 29
7. Malene Kristofa Tveit,2 4 5 27 29 32 33 34 35 datter av Ola Olson Tveit 69 78 79 80 81 82 83 84 og Ragnhild Hansina Johannesdatter Håkull (Hokel),35 85 86 ble født den 4-4-1906 i Tveit, Skjold,4 5 27 33 34 74 75 ble døpt den 22-4-1906 i Skjold kirke, Skjold,33 34 døde den 16-5-1993 i Førre, Tysvær,2 4 5 76 87 år gammel, og ble begravet den 21-5-1993 i Skjold kirke (1), Vindafjord.2 4 Et annet navn for Malene var Marlene Langelandsvik.77

Hendelser i hennes liv:

1. Hun ble konfirmert i 1921 i Skjold kirke, Skjold. 8

2. Hun bodde på Bruk 3 Nærbø (Nordbø) på gårdnummer 77 fra 1936 i Langelandsvik, Skjold. 2 24 27 29 70 Eigte og fikk skøyte i 1936.

3. Hun bodde på Bruk 3 Nærbø (Nordbø) på gårdsnummer 185 fra 1965 i Langelandsvik, Vindafjord. 24 69 70 76 87 Eigte og fikk skøyte i 1936.

4. Hun bodde på Bruk 353 Lyngvegen på gårdsnummer 79 fra 1989 i Førre, Tysvær. 69

Malene giftet seg med Birger Olai Langelandsvik 2 4 5 27 29 30 31 den 7-3-1936 i Skjold kirke, Skjold.29 43 73 Ekteskapsstatus: gift. Birger ble født den 10-7-1904 i Langelandsvik, Skjold,2 4 5 27 31 64 65 66 67 ble døpt den 24-7-1904 i Skjold kirke, Skjold,64 67 døde den 25-7-1989 i Langelandsvik, Vindafjord,2 4 5 68 85 år gammel, og ble begravet den 1-8-1989 i Skjold kirke, Vindafjord.2 4 Andre navn for Birger var Berger Olai Langelandsvik og31 64 67 Berger Olai Nærbø.32

forrige  Fjerde generasjon  Neste
8. Ole Mikal Olson Erland 38 39 ble født den 7-11-1876 i Erland, Tysvær,39 88 ble døpt den 19-11-1876 i Tysværvåg, Tysvær,39 døde i Erland, Tysvær,, og ble begravet i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Ole var Mikal Erland,89 Mikal Olsen Vasnes Erland, og90 Mikal Olsen.91

Hendelser i hans liv:

1. Han bodde på Gardnummer 23 og bruk 8 Vassnes fra 1903 i Erland, Tysvær. 90 92 93

2. Han arbeidet som Bonde fra 1903 i Erland, Tysvær. 92

Ole giftet seg med Hanne Sofie Thorbjørnsdatter Erland 40 41 den 7-4-1900 i Tysværvåg, Tysvær.38 94 Ekteskapsstatus: gift. Hanne ble født den 3-1-1873 i Klovning, Tysvær,40 49 95 ble døpt den 2-2-1873 i Tysværvåg, Tysvær,40 døde den 9-1-1953 i Erland, Tysvær,49 80 år gammel, og ble begravet i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Hanne var Hanna Erland,49 89 Hanna Thorbjørnsdatter,91 Hanna Torbjørnsdatter, og90 Hanne Sofie Torbjørnsdatter.95

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Olav Emil Erland 49 ble født i 1901 i Erland, Tysvær38 89 og ble døpt i 1901 i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Olav var Olaf Emil Erland og38 Olav Mikalsen Erland.89 90

4        ii.  Torvald Severin Erland 14 15 16 17 (født den 16-12-1902 i Erland, Tysvær - døde den 20-2-1974 i Sørhaug, Haugesund)

        iii.  Selmer Ingolf Erland 38 ble født i 1906 i Erland, Tysvær38 og ble døpt i 1906 i Tysværvåg, Tysvær.

         iv.  Margit Henriette Erland 38 ble født i 1909 i Erland, Tysvær38 og ble døpt i 1909 i Tysværvåg, Tysvær.

          v.  Henny Erland 38 ble født i 1920 i Erland, Tysvær38 og ble døpt i 1920 i Tysværvåg, Tysvær.


9. Hanne Sofie Thorbjørnsdatter Erland 40 41 ble født den 3-1-1873 i Klovning, Tysvær,40 49 95 ble døpt den 2-2-1873 i Tysværvåg, Tysvær,40 døde den 9-1-1953 i Erland, Tysvær,49 80 år gammel, og ble begravet i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Hanne var Hanna Erland,49 89 Hanna Thorbjørnsdatter,91 Hanna Torbjørnsdatter, og90 Hanne Sofie Torbjørnsdatter.95

Hendelser i hennes liv:

1. Hun bodde på Gardnummer 23 og bruk 8 Vassnes fra 1903 i Erland, Tysvær. 38 89 90 (Hanne Sofie Torbjørnsdatter Erland, Bruk 8 Vassnes, Erland, 5570 Aksdal, Rogaland, Norge.)

Hanne giftet seg med Ole Mikal Olson Erland 38 39 den 7-4-1900 i Tysværvåg, Tysvær.38 94 Ekteskapsstatus: gift. Ole ble født den 7-11-1876 i Erland, Tysvær,39 88 ble døpt den 19-11-1876 i Tysværvåg, Tysvær,39 døde i Erland, Tysvær,, og ble begravet i Tysværvåg, Tysvær. Andre navn for Ole var Mikal Erland,89 Mikal Olsen Vasnes Erland, og90 Mikal Olsen.91

10. Severin Jensson Hansen,47 48 49 50 sønn av Jens Hansen og Secilie Thomasdatter, ble født den 3-9-1879 i Sørhaug, Haugesund,47 49 50 ble døpt den 19-10-1879 i Sørhaug, Haugesund,47 døde i 1946 i Grønhaug, Haugesund,49 50 67 år gammel, og ble begravet den 21-9-1946 i Hauge, Haugesund.49 Andre navn for Severin var Severin Vegner Hansen og96 Søverin Hansen.97

Hendelser i hans liv:

1. Han bodde på Skåregata 85 i 1900. Er i dag Skåregata 200. Fra 1900 i Sørhaug, Haugesund. 97

2. Han bodde på Gårdnummer 29 og bruk 62. Fra 1910 i Grønhaug, Haugesund. 48

3. Han arbeidet som Kjernemester ved smørfabrikk. Fra 1910 i Sørhaug, Haugesund. 48

Severin giftet seg med Ragna Andersdatter Hansen 51 52 53 54 55 den 1-1-1900 i Sørhaug, Haugesund.98 Ekteskapsstatus: gift. Ragna ble født den 20-6-1880 i Blankebakkin, Nord-Aurdal,51 52 54 55 ble døpt den 1-8-1980 i Aurdal, Nord-Aurdal,52 døde i 1943 i Grønhaug, Haugesund,54 55 63 år gammel, og ble begravet den 16-6-1943 i Hauge, Haugesund.54

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Sigurd Ragnvald Hansen 99 ble født i 1895 i Sørhaug, Haugesund.99

         ii.  Jens Celius Hansen 100 ble født i 1900 i Sørhaug, Haugesund.100

        iii.  Georg Andreas Hansen 101 ble født i 1903 i Sørhaug, Haugesund.101

         iv.  Hans Hansen 102 ble født i 1906 i Sørhaug, Haugesund.102

5         v.  Vegner Severine Erland 18 19 (født den 29-4-1908 i Sørhaug, Haugesund - døde den 6-9-1972 i Fedjedal, Haugesund)

         vi.  Gundhild Hansen 102 ble født i 1909 i Grønhaug, Haugesund.102


11. Ragna Andersdatter Hansen,51 52 53 54 55 datter av Avaldsnes Side 189 Gunhild Olsdatter Født 1877, ble født den 20-6-1880 i Blankebakkin, Nord-Aurdal,51 52 54 55 ble døpt den 1-8-1980 i Aurdal, Nord-Aurdal,52 døde i 1943 i Grønhaug, Haugesund,54 55 63 år gammel, og ble begravet den 16-6-1943 i Hauge, Haugesund.54

Hendelser i hennes liv:

1. Hun bodde på Skåregata 85 i 1900. Er i dag Skåregata 200. Fra 1900 i Sørhaug, Haugesund. 97

2. Hun bodde på Gårdnummer 29 og bruk 62. Fra 1910 i Grønhaug, Haugesund. 48

Ragna giftet seg med Severin Jensson Hansen 47 48 49 50 den 1-1-1900 i Sørhaug, Haugesund.98 Ekteskapsstatus: gift. Severin ble født den 3-9-1879 i Sørhaug, Haugesund,47 49 50 ble døpt den 19-10-1879 i Sørhaug, Haugesund,47 døde i 1946 i Grønhaug, Haugesund,49 50 67 år gammel, og ble begravet den 21-9-1946 i Hauge, Haugesund.49 Andre navn for Severin var Severin Vegner Hansen og96 Søverin Hansen.97

12. Ola Olson Langelandsvik 57 58 59 60 61 62 ble født den 23-1-1854 i Langelandsvik, Vindafjord,57 61 62 103 104 ble døpt den 26-2-1854 i Skjoldavik, Vindafjord,57 døde den 20-12-1929 i Langelandsvik, Vindafjord,58 61 62 104 105 106 75 år gammel, og ble begravet den 28-12-1929 i Skjoldavik, Vindafjord.105 Et annet navn for Ola var Ole Olsen Nærbø.107

Hendelser i hans liv:

1. Han bodde på Gårdnummer 77 og bruk 3. Nærbø fra 1906 i Langelandsvik, Vindafjord. 107 108

2. Han arbeidet som Jægtefører fra 1903 i Langelandsvik, Vindafjord. 109

3. Han arbeidet som Indenrigssjofarende fra 1900 i Langelandsvik, Vindafjord. 109 110

4. Han arbeidet som Matros fra 1875 i Langelandsvik, Vindafjord. 60 109

5. Han arbeidet som Gardbruker fra 1906 i Langelandsvik, Vindafjord. 107 109

6. Han arbeidet som Sjømann fra 1906 i Langelandsvik, Vindafjord. 109

7. Han arbeidet som Jægteskipper fra 1910 i Langelandsvik, Vindafjord. 107

Ola giftet seg med Sesilia Larsdatter Langelandsvik 58 63 den 27-6-1903 i Skjoldavik, Vindafjord.58 111 112 113 Ekteskapsstatus: gift. Sesilia ble født den 7-2-1880 i Vårå, Tysvær,61 62 63 114 ble døpt den 29-2-1880 i Skjoldavik, Vindafjord,63 døde den 12-2-1973 i Langelandsvik, Vindafjord,58 61 62 115 93 år gammel, og ble begravet den 17-2-1973 i Skjoldavik, Vindafjord.61 115 Andre navn for Sesilia var Cesilie Langelandsvik,116 Sesilie Langelandsvik,61 62 Sesele Larsdatter,117 Seselie Larsdatter,104 110 Sissela Larsdatter, og58 Cecelie Nærbø.107

Barn i dette ekteskapet var:

6         i.  Birger Olai Langelandsvik 2 4 5 27 29 30 31 (født den 10-7-1904 i Langelandsvik, Skjold - døde den 25-7-1989 i Langelandsvik, Vindafjord)

         ii.  Sina Gurina Langelandsvik 118 ble født i 1906 i Langelandsvik, Vindafjord.118

        iii.  Anna Bertine Langelandsvik 118 ble født i 1909 i Langelandsvik, Vindafjord.118

         iv.  Lars Langelandsvik 118 ble født i 1910 i Langelandsvik, Vindafjord.118

          v.  Sigve Henry Langelandsvik 119 ble født i 1915 i Langelandsvik, Vindafjord.119

         vi.  Torborg Serine Langelandsvik 119 ble født i 1918 i Langelandsvik, Vindafjord.119

        vii.  Olaf Langelandsvik 119 ble født i 1921 i Langelandsvik, Vindafjord119 og døde i 1927 i Langelandsvik, Vindafjord119 6 år gammel. Et annet navn for Olaf var Olav Langelandsvik.113


13. Sesilia Larsdatter Langelandsvik 58 63 ble født den 7-2-1880 i Vårå, Tysvær,61 62 63 114 ble døpt den 29-2-1880 i Skjoldavik, Vindafjord,63 døde den 12-2-1973 i Langelandsvik, Vindafjord,58 61 62 115 93 år gammel, og ble begravet den 17-2-1973 i Skjoldavik, Vindafjord.61 115 Andre navn for Sesilia var Cesilie Langelandsvik,116 Sesilie Langelandsvik,61 62 Sesele Larsdatter,117 Seselie Larsdatter,104 110 Sissela Larsdatter, og58 Cecelie Nærbø.107

Hendelser i hennes liv:

1. Hun bodde på Gårdnummer 77 og bruk 3. Nærbø fra 1906 i Langelandsvik, Vindafjord. 2 58 107

Sesilia giftet seg med Ola Olson Langelandsvik 57 58 59 60 61 62 den 27-6-1903 i Skjoldavik, Vindafjord.58 111 112 113 Ekteskapsstatus: gift. Ola ble født den 23-1-1854 i Langelandsvik, Vindafjord,57 61 62 103 104 ble døpt den 26-2-1854 i Skjoldavik, Vindafjord,57 døde den 20-12-1929 i Langelandsvik, Vindafjord,58 61 62 104 105 106 75 år gammel, og ble begravet den 28-12-1929 i Skjoldavik, Vindafjord.105 Et annet navn for Ola var Ole Olsen Nærbø.107


14. Ola Olson Tveit,69 78 79 80 81 82 83 84 sønn av Ola Olson 120 og Martha Knudsdatter,120 ble født den 11-5-1843 i Tveit, Skjold,78 121 ble døpt den 4-6-1843 i Skjold kirke (2), Skjold,122 døde den 17-12-1926 i Tveit, Skjold,35 78 79 82 123 83 år gammel, og ble begravet den 23-12-1926 i Skjold kirke, Skjold.79 Andre navn for Ola var Ole Olsen,124 125 Ole Olssen, og126 Ole Olsen Tveit.121 127 128

Generelle notater: På gravsteinen kan det se ut som om det står at Ola er født 8-5-1843 og at han døde 16-12-1926. I følge folketellingen fra 1910 blir det oppgitt at han ble født 7-5-1843. I følge folketellingen fra 1900 er Ola født i 1844 og i følge Norges bebyggelse er han født i 1842. Har valgt å bruke datoene i kirkebøkene.

Medisinske notater: Fikk vaksine mot kobber 13-12-1843.

Hendelser i hans liv:

1. Han ble konfirmert den 10-10-1858 i Skjold kirke (2), Skjold. 120

2. Han arbeidet som Bonde fra 1876 i Tveit, Skjold. 124 127 128 131

3. Han arbeidet som Bygningsmann (snekker) fra 1900 i Tveit, Skjold. 127 128 131

4. Han bodde på Løpenummer 169 på matrikkelnummer 65 fra 1875-1876 i Tveit, Skjold. 124 131 Eigte og fikk skøyte i 1875/76.

5. Han bodde på Bruk 2 på gårdsnummer 65 fra 1886 i Tveit, Skjold. 127 128 131 Eigte og fikk skøyte i 1875/76.

6. Han bodde på Bruk 8 Soltun på gårdsnummer 65 fra 1924 i Tveit, Skjold. 130 132 133 Huset sto på bruk 2 fra 1924 og frem til 1952, da eiendommen ble skilt ut som eget bruk.

Ola giftet seg med Ragnhild Hansina Johannesdatter Håkull (Hokel) 35 85 86 den 27-11-1891 i Skjold kirke, Skjold.134 135 136 Ekteskapsstatus: gift. Ragnhild ble født den 18-8-1869 i Vikjå (Viken), Skjold,85 86 130 137 138 139 ble døpt den 12-9-1869 i Skjold kirke (2), Skjold,85 86 døde den 18-12-1964 i Sveio, Sveio,140 141 142 95 år gammel, og ble begravet den 23-12-1964 i Skjold kirke, Skjold.140 141 Andre navn for Ragnhild var Ragnilla Hansina Johannesdatter Håkull,143 Ragnhild Hansine Johannesdatter,129 Ragnilde Hansine Johannesdatter,144 Ragnhild Hansine Johannesdatter Meland,145 Hanna Tveit, og83 143 146 Hansine Tveit.130 138 139

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Marta Kristina Tveit 77 136 ble født i 1892 i Tveit, Skjold.77 136

         ii.  Ragnhild Johanna Tveit 77 136 ble født i 1894 i Tveit, Skjold.77 136

        iii.  Ola Tveit 77 136 ble født i 1896 i Tveit, Skjold.77 136

         iv.  John Oscar Tveit 77 136 ble født i 1898 i Tveit, Skjold.77 136

          v.  Synnøve Tveit 77 136 ble født i 1900 i Tveit, Skjold.77 136

         vi.  Ida Karoline Tveit 136 ble født i 1904 i Tveit, Skjold,136 ble døpt i 1904 i Tveit, Skjold, og døde i 1904 i Tveit, Skjold.136

        vii.  Johannes Tveit 136 ble født i 1904 i Tveit, Skjold,136 ble døpt i 1904 i Tveit, Skjold, og døde i 1904 i Tveit, Skjold.136

7      viii.  Malene Kristofa Tveit 2 4 5 27 29 32 33 34 35 (født den 4-4-1906 i Tveit, Skjold - døde den 16-5-1993 i Førre, Tysvær)

         ix.  (Død jente) Tveit ble født i 1909 i Tveit, Skjold142 og døde i 1909 i Tveit, Skjold.142

          x.  Johannes Tveit 77 142 ble født i 1912 i Tveit, Skjold.77 142
15. Ragnhild Hansina Johannesdatter Håkull (Hokel),35 85 86 datter av Johannes Kristofferson 147 148 149 150 151 152 153 154 155 og Ragnilla Hansdatter,147 151 152 155 156 ble født den 18-8-1869 i Vikjå (Viken), Skjold,85 86 130 137 138 139 ble døpt den 12-9-1869 i Skjold kirke (2), Skjold,85 86 døde den 18-12-1964 i Sveio, Sveio,140 141 142 95 år gammel, og ble begravet den 23-12-1964 i Skjold kirke, Skjold.140 141 Andre navn for Ragnhild var Ragnilla Hansina Johannesdatter Håkull,143 Ragnhild Hansine Johannesdatter,129 Ragnilde Hansine Johannesdatter,144 Ragnhild Hansine Johannesdatter Meland,145 Hanna Tveit, og83 143 157 Hansine Tveit.130 138 139

Generelle notater: Folketelling fra 1910 skriver at Ragnhild ble født 18-8-1868. Har valgt å bruke datoene i kirkebøkene.
Folketelling fra 1875 skriver at Ragnhild (Ragnilde) Hansine (6 år) da bodde hos sin tante Sønneva Hansdatter (1836-) og onkel Sakarias (Zakarias) Gudmundson (1836-1900) på Meland bruk 3 som fostedatter. Ekteparet hadde ikke egne barn.
30-9-1883 ble Ranghild Hansine konfimert og bor da forsatt på Meland i følge kirkeboken. Der bor hun med sine fosterforeldre. Men under "foreldre" oppgir hun de ekte foreldrene. Når hun gifter seg står det bare navnet på den ekte faren og hvor hun ble født. Ikke hvor hun bodde.
Når Ragnhild gifter seg i 1891 står det i kirkeboken at hun er født på Håkul (Hokel). Men det står Viken som fødested i kirkebøkene for da hun ble født og konfimert. I samme kirkebok står det også at Brudgommens far og brudens mormor var søsken. Men dette er også feil da brudgommen var broren til brudens mormor.
Da Ragnhild døde bodde hun hos sin datter i Sveio.

Medisinske notater: Fikk vaksine mot kobber 29-11-1871.

Hendelser i hennes liv:

1. Hun ble konfirmert den 30-9-1883 i Skjold kirke (2), Skjold. 155

2. Hun arbeidet som Tjenestejente fra 1889-1890 i Tveit, Skjold. 160

3. Hun bodde på Bruk 2 på gårdsnummer 65 fra 1891 i Tveit, Skjold. 136 161 162 Eigte og fikk skøyte i 1875/76.

4. Hun bodde på Bruk 8 Soltun på gårdsnummer 65 fra 1924 i Tveit, Skjold. 77 142 160 Huset sto på bruk 2 fra 1924 og frem til 1952, da eiendommen ble skilt ut som eget bruk. Eiendommen / bruket ble tidligere kalt for Tveiteholå.

5. Hun bodde på Bruk 45 Fredheim på gårdsnummer 40 fra 1952 i Sveio, Sveio. 142 160 163 Leigte.

Ragnhild giftet seg med Ola Olson Tveit 69 78 79 80 81 82 83 84 den 27-11-1891 i Skjold kirke, Skjold.134 135 136 Ekteskapsstatus: gift. Ola ble født den 11-5-1843 i Tveit, Skjold,78 121 ble døpt den 4-6-1843 i Skjold kirke (2), Skjold,164 døde den 17-12-1926 i Tveit, Skjold,35 78 79 82 123 83 år gammel, og ble begravet den 23-12-1926 i Skjold kirke, Skjold.79 Andre navn for Ola var Ole Olsen,124 125 Ole Olssen, og126 Ole Olsen Tveit.121 127 128

forrige  Femte generasjon  Neste
20. Jens Hansen ble født i 1842 i Liartre, Vindafjord.

Jens giftet seg med Secilie Thomasdatter. Secilie ble født i 1842 i Elleflåt.

Barnet i dette ekteskapet var:

10        i.  Severin Jensson Hansen 47 48 49 50 (født den 3-9-1879 i Sørhaug, Haugesund - døde i 1946 i Grønhaug, Haugesund)


21. Secilie Thomasdatter ble født i 1842 i Elleflåt.

Secilie giftet seg med Jens Hansen. Jens ble født i 1842 i Liartre, Vindafjord.

23. Avaldsnes Side 189 Gunhild Olsdatter Født 1877 ble født i 1847.

Gunhild giftet seg med ukjent.

Hennes barn var:

11        i.  Ragna Andersdatter Hansen 51 52 53 54 55 (født den 20-6-1880 i Blankebakkin, Nord-Aurdal - døde i 1943 i Grønhaug, Haugesund)


28. Ola Olson .120

Ola giftet seg med Martha Knudsdatter.120

Barnet i dette ekteskapet var:

14        i.  Ola Olson Tveit 69 78 79 80 81 82 83 84 (født den 11-5-1843 i Tveit, Skjold - døde den 17-12-1926 i Tveit, Skjold)


29. Martha Knudsdatter .120

Generelle notater: Martha fikk folgebrev i 1876 og sønnen Ola lovet henne fem tønner havremjøl og halv tønne av både bygg- og rugmjøl. Hun fikk også "foster og beite" for en ku og åtte sauer, cirka 2 liter melk daglig, lys, høy, brensel, tilsyn, potetåker og rett til å tjore en ku på folgeyderens bømark. Dessuten skulle hun ha fri bruk på stue og kammer i den østre enden av våningshuset og fri adgang og bruk av kjøkken, kjeller og loft. Hun skulle også få bruke det nordre smalehuset med tilhørende lem.

Martha giftet seg med Ola Olson.120


30. Johannes Kristofferson,147 148 149 150 151 152 153 154 155 sønn av Kristoffer Johannesson 166 167 168 og Brita Eriksdatter, ble født den 23-9-1826 i Finshus, Vats,169 170 171 ble døpt den 15-10-1826 i Skjold kirke, Vats,169 170 døde den 3-7-1902 i Håkull (Hokel), Skjold,83 147 172 173 75 år gammel, og ble begravet den 10-7-1902 i Skjold kirke, Skjold.172 173 Andre navn for Johannes var Johannes Christopherson,169 170 174 175 Johannes Håkull, og77 Johannes Krisoffersn.161

Generelle notater: Han var folgemann da han døde.

Medisinske notater: Fikk vaksine mot kobber 14-7-1829.

Hendelser i hans liv:

1. Han ble konfirmert den 31-10-1841 i Skjold kirke (2), Skjold. 175

2. Han arbeidet som Bonde fra 1865 i Slåttenaut (Slåttet), Skjold. 148 150

3. Han arbeidet som Veiarbeider fra 1875 i Smedsvik, Skjold. 149

4. Han bodde på Løpenummer 258 på matrikkelnummer 117 fra 1857 i Slåttenaut (Slåttet), Skjold. 147 150 179 Leigte.

5. Han bodde på Løpenummer 161 Haugen på matrikkelnummer 62 fra 1872 i Smedsvik, Skjold. 147 152 180 Leigte.

6. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 51 fra 1855 i Kalstveit, Skjold. 153 Leigte.

7. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 61 fra 1856 i Vikjå (Viken), Skjold. 147 Leigte.

8. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 61 fra 1860 i Vikjå (Viken), Skjold. 147 Leigte.

9. Han bodde på Løpenummer 258 på matrikkelnummer 117 fra 1862 i Slåttenaut (Slåttet), Skjold. 147 148 150 Leigte.

10. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 71 fra 1864 i Sørhus, Skjold. 147 151 Leigte.

11. Han bodde på Løpenummer ? Isvik på matrikkelnummer 56 fra 1866 i Håkull (Hokel), Skjold. 147 151 Leigte.

12. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 61 fra 1869 i Vikjå (Viken), Skjold. 147 151 Leigte.

13. Han bodde på Bruk 12 Gjerde på gårdsnummer 56 fra 1890 i Håkull (Hokel), Skjold. 147 161 Leigte. Huset var en del av bruk 1 i 1900. Ble skyldsett som bruk 15 i 1917 etter at det tidligere hadde vært bruk 12.

Kongen i Risongbygda: 1864 ?, Håkull (Hokel), Skjold 181

Det fortelles om Johannes at han kallet seg selv for "Kongen i Risongbygda". En gang han var ute på veien, møtte han Nils Hansson fra Plasset under Rossabø i Austrheimsbygda. Nils ropte da til Johannes: "Hvem skal nå vika? Keiseren i Austrheimsbygda eller Kongen i Risongbygda?".

Johannes giftet seg med Ragnilla Hansdatter 147 151 152 155 156 den 28-3-1856 i Skjold kirke (2), Skjold.154 174 182 Ekteskapsstatus: gift. Ragnilla ble født den 29-9-1832 i Skjold, Vats,183 184 185 ble døpt den 28-10-1832 i Skjold kirke, Vats,183 184 døde den 24-2-1917 i Håkull (Hokel), Skjold,186 187 188 84 år gammel, og ble begravet den 3-3-1917 i Skjold kirke, Skjold.186 Andre navn for Ragnilla var Ragnhild Haakuld,189 Ragnhild Hansdatter Haakull,162 190 Ranghild Håkull,77 Ragnhild Hansdatter,83 150 191 Ragnhilde Hansdatter,149 161 174 Ragnilde Hansdatter, og148 Ragnille Hansdatter.183

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Kristoffer Johannesson 182 ble født i 1856 i Vikjå (Viken), Skjold.182

         ii.  Malena Johannesdatter 182 192 ble født i 1857 i Slåttenaut (Slåttet), Skjold.182 192

        iii.  Brita Johannesdatter 182 192 ble født i 1859 i Slåttenaut (Slåttet), Skjold.182 192

         iv.  Brita Kristina Johannesdatter 182 ble født i 1860 i Vikjå (Viken), Skjold.182

          v.  Kristoffer Johannesson 182 192 ble født i 1862 i Slåttenaut (Slåttet), Skjold.182 192

         vi.  Kristoffer Johannesson 193 ble født i 1864 i Sørhus, Skjold.182

        vii.  Hans Ole Johannesson 182 ble født i 1866 i Håkull (Hokel), Skjold.182

15     viii.  Ragnhild Hansina Johannesdatter Håkull (Hokel) 35 85 86 (født den 18-8-1869 i Vikjå (Viken), Skjold - døde den 18-12-1964 i Sveio, Sveio)

         ix.  Isak Johan Johannesson 182 ble født i 1872 i Smedsvik, Skjold.182

          x.  Rakel Olina Johannesdatter 182 ble født i 1876 i Smedsvik, Skjold.182
31. Ragnilla Hansdatter,147 151 152 155 156 datter av Hans Bendixson 194 195 196 197 198 199 200 og Malene Olsdatter,194 199 200 201 202 203 204 205 ble født den 29-9-1832 i Skjold, Vats,183 184 185 ble døpt den 28-10-1832 i Skjold kirke, Vats,183 184 døde den 24-2-1917 i Håkull (Hokel), Skjold,186 187 206 84 år gammel, og ble begravet den 3-3-1917 i Skjold kirke, Skjold.186 Andre navn for Ragnilla var Ragnhild Haakuld,189 Ragnhild Hansdatter Haakull,162 207 Ranghild Håkull,77 Ragnhild Hansdatter,83 150 191 Ragnhilde Hansdatter,149 161 174 Ragnilde Hansdatter, og148 Ragnille Hansdatter.183

Generelle notater: I følge kirkeboken døde hun av alderdom og var da gårdbrukerkone.

Medisinske notater: Fikk vaksine mot kobber 16-6-1834.

Hendelser i hennes liv:

1. Hun ble konfirmert den 14-11-1847 i Skjold kirke (2), Skjold. 199

2. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 61 fra 1856 i Vikjå (Viken), Skjold. 187 Leigte.

3. Hun bodde på Løpenummer 258 på matrikkelnummer 117 fra 1857 i Slåttenaut (Slåttet), Skjold. 187 209 210 Leigte.

4. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 61 fra 1860 i Vikjå (Viken), Skjold. 187 Leigte.

5. Hun bodde på Løpenummer 258 på matrikkelnummer 117 fra 1862 i Slåttenaut (Slåttet), Skjold. 187 209 210 Leigte.

6. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 71 fra 1864 i Sørhus, Skjold. 187 211 Leigte.

7. Hun bodde på Løpenummer ? Isvik på matrikkelnummer 56 fra 1866 i Håkull (Hokel), Skjold. 187 211 Leigte.

8. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 61 fra 1869 i Vikjå (Viken), Skjold. 187 211 Leigte.

9. Hun bodde på Løpenummer 161 Haugen på matrikkelnummer 62 fra 1872 i Smedsvik, Skjold. 212 213 214 Leigte.

10. Hun bodde på Bruk 12 Gjerde på gårdsnummer 56 fra 1890 i Håkull (Hokel), Skjold. 187 215 Leigte. Huset var en del av bruk 1 i 1900. Ble skyldsett som bruk 15 i 1917 etter at det tidligere hadde vært bruk 12.

Ragnilla giftet seg med Johannes Kristofferson 147 148 149 150 151 152 153 154 155 den 28-3-1856 i Skjold kirke (2), Skjold.154 174 182 Ekteskapsstatus: gift. Johannes ble født den 23-9-1826 i Finshus, Vats,169 170 171 ble døpt den 15-10-1826 i Skjold kirke, Vats,169 170 døde den 3-7-1902 i Håkull (Hokel), Skjold,83 147 172 173 75 år gammel, og ble begravet den 10-7-1902 i Skjold kirke, Skjold.172 173 Andre navn for Johannes var Johannes Christopherson,169 170 174 175 Johannes Håkull, og77 Johannes Krisoffersn.161

forrige  Sjette generasjon  Neste
60. Kristoffer Johannesson 166 167 168 ble født i 1789 i Tosvoll, Fjære216 217 og ble døpt den 1-3-1789 i Skjold kirke, Vats.217 Andre navn for Kristoffer var Christopher Johannesson og169 170 175 Christopher Johanson.218 219

Kristoffer giftet seg med Brita Eriksdatter. Andre navn for Brita er Brithe Erichsdatter,169 Britta Ericsdatter, og170 Brithe Eriksdatter.175

Barnet i dette ekteskapet var:

30        i.  Johannes Kristofferson 147 148 149 150 151 152 153 154 155 (født den 23-9-1826 i Finshus, Vats - døde den 3-7-1902 i Håkull (Hokel), Skjold)


61. Brita Eriksdatter . Andre navn for Brita er Brithe Erichsdatter,169 Britta Ericsdatter, og170 Brithe Eriksdatter.175

Brita giftet seg med Kristoffer Johannesson.166 167 168 Kristoffer ble født i 1789 i Tosvoll, Fjære216 217 og ble døpt den 1-3-1789 i Skjold kirke, Vats.217 Andre navn for Kristoffer var Christopher Johannesson og169 170 175 Christopher Johanson.218 219

62. Hans Bendixson,194 195 196 197 198 199 200 sønn av Bendix Halvorson 198 220 221 og Ingeborg Hansdatter,222 223 224 225 ble født i 1800 i Sørhus, Vats,226 227 ble døpt den 16-2-1800 i Skjold kirke, Vats,197 døde den 26-2-1888 i Håkull (Hokel), Skjold,189 228 229 230 231 88 år gammel, og ble begravet den 3-3-1888 i Skjold kirke, Skjold.230 231 Andre navn for Hans var Hans Bendiksjon Haakuld,189 Hans Bendikson,231 Hans Bendiktssen, og232 233 Hans Bendixen.201

Generelle notater: Var folgemann da han døde. I følge ministerialboken kan det nesten se ut som om at han døde ved drukning på isen. I boken står det "Druknet ved fald i isen". Men teksten står egentlig bak en annen person litt lenger oppe i boken og deretter har presten brukt gjentagelsestegn bak de 4 neste navnene og der i blant Hans. Men dette er nok feil da disse 5 personene døde på forskjellige datoer og i klokkerboken er dette kun skrevet bak den første personen av disse 5 og som også har teksten bak i ministerialboken.
I 1827 ble Hans anmeldt for å ha stjålet en bukk. Han hadde kjøpt en bukk i 1822. Men kunne ikke hente den da fordi han var "hensat paa Havn i Ikdalsfjeldet". I 1923 hentet han bukken og trodde at den han tok var den rette. Men det var det ikke og kom under tilltale først i 1827. Kjenner ikke til hvordan denne saken gikk.
Hans krevde i 1833 2 1/2 dalar i betaling av Jon Olson på Krakk for et tinnfat og samme året var han fullmektig for Bragge Halvorson i en sak mot enken Brita Malenea Jensdatter på Rossabø.

Medisinske notater: Fikk vaksine mot kobber 20-1-1816. Årstallet i følge Ministerialbok og datoen i følge Klokkerbok.

Hendelser i hans liv:

1. Han ble konfirmert den 6-9-1818 i Skjold kirke, Vats. 237 238

2. Han tjenestegjorde i militæret i Soldat i 1825 i Ryfylke. 239 240 Han var nok i Vesterlenske regiment og var en del av Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Vesterlenske regiment): 3. Stavangerske, 1. og 2. Ryfylkeske, 3. Ryfylkeske, Etneske, Skånevikske kp. Hadde nok sin base i Ryfylke. Årstallet 1825 kan være feil og at det skal være 1815.

3. Han tjenestegjorde i militæret i National musqueteer i 1827 i Ryfylke. 241 242 Var en del av det Etneske compagnie (Etneske kompani), som låg under eller var det samme som Vesterlenske infanteriregiment. Dette kompaniet var nok en hvilende kompani, som måtte være beredt hvis noe alvorlig skulle skje. Man bodde sannsynligvis hjemme da. National musqueteer (Nasjonal musketer) betyde at han var utskrevet (ikke vervet) soldat i infanteriet. Årstallet 1827 kan være feil og dette skjedde tidligere da det Vesterlenske ble lagt ned i 1817. Men sannsynligvis besto (en del av) kompaniene også etter 1817.

4. Han arbeidet som Bonde fra 1847 i Håkull (Hokel), Vats. 243

5. Han arbeidet som Bonde fra 1851 i Håkull (Hokel), Skjold. 243

6. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 60 fra 1832 i Skjold, Vats. 228 243 Leigte.

7. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 46 fra 1830 i Tveit, Vats. 244 Leigte.

8. Han bodde på Løpenummer 24 på matrikkelnummer 9 fra 1847 i Håkull (Hokel), Vats. 228 243 Eigte og fikk skøyte i 1847.

9. Han bodde på Løpenummer 149 på matrikkelnummer 56 fra 1851 i Håkull (Hokel), Skjold. 200 243 245 Ble endret til bruk 1 og gårdsnummer 56 i 1886. Eigte og fikk skøyte i 1847.

Hans giftet seg med Malene Olsdatter 194 199 200 201 202 203 204 205 den 9-11-1830 i Skjold kirke, Vats.246 247 248 Ekteskapsstatus: gift. Malene ble født i 1808 i Vikjå (Viken), Vats,202 249 250 251 ble døpt den 18-6-1808 i Skjold kirke, Vats,202 døde den 20-6-1904 i Håkull (Hokel), Skjold,191 251 252 253 254 96 år gammel, og ble begravet den 26-6-1904 i Skjold kirke, Skjold.251 252 Et annet navn for Malene var Malena Olsdatter.189 255 256

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Bendix Hansson 254 ble født i 1830 i Tveit, Vats.254

31       ii.  Ragnilla Hansdatter 147 151 152 155 156 (født den 29-9-1832 i Skjold, Vats - døde den 24-2-1917 i Håkull (Hokel), Skjold)

        iii.  Ola Hansson 254 ble født i 1834 i Skjold, Vats254 og døde i 1848 i Skjold, Vats254 14 år gammel.

         iv.  Sønneva Hansdatter 254 ble født i 1835 i Skjold, Vats.254

          v.  Ingeborg Hansdatter 257 ble født i 1837 i Skjold, Vats.258

         vi.  Halvard Hansson 258 ble født i 1839 i Skjold, Vats.258

        vii.  Hans Hansson 258 ble født i 1841 i Skjold, Vats258 og døde i 1841 i Skjold, Vats.258

       viii.  Brita Malena Hansdatter 258 ble født i 1842 i Skjold, Vats.258

         ix.  Hans Hansson 258 ble født i 1844 i Skjold, Vats.258

          x.  Rakel Hansdatter 258 ble født i 1847 i Skjold, Vats258 og døde i 1849 i Skjold, Vats258 2 år gammel.

         xi.  Ola Hansson 258 ble født i 1849 i Skjold, Vats.258


63. Malene Olsdatter,194 199 200 201 202 203 204 205 datter av Ole Isakson 202 259 260 261 262 og Ragnild Halvorsdatter,261 262 263 ble født i 1808 i Vikjå (Viken), Vats,202 249 250 251 ble døpt den 18-6-1808 i Skjold kirke, Vats,202 døde den 20-6-1904 i Håkull (Hokel), Skjold,191 251 252 253 254 96 år gammel, og ble begravet den 26-6-1904 i Skjold kirke, Skjold.251 252 Et annet navn for Malene var Malena Olsdatter.189 255 256

Generelle notater: Dåpsdatoen er skrevet i kirkeboken da Malene ble gravlagt og hun var da folgeenke. Dødsårsak er ikke oppgitt.
Som folgeenke levde Malene av strikke og spann. Datteren Ingeborg (Engeborg) (1837-), som var ugift, bodde hos moren og levde av det samme i tillegg til å ta seg av husstellet. Ingeborg jobbet også med gårdsarbeid i 1900. (finn dødeår)
Hun ble oppkalt etter Malene Olsdatter (1774-1798) fra Eggja, Skjold, som hadde vært trolova med Ola Isakson, som var far til Malene, født 1808. Når man mistet en ektefelle eller forlovede var det vanlig at det første barnet i neste ekteskap fikk navnet til den avdøde.

Medisinske notater: Fikk vaksine mot kobber 28-9-1815 i følge Klokkerbok. Men står 2-9-1815 i Ministerialbok.

Hendelser i hennes liv:

1. Hun ble konfirmert den 25-11-1823 i Skjold kirke, Vats. 261 262

2. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 46 fra 1830 i Tveit, Vats. 269 Leigte.

3. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 60 fra 1832 i Skjold, Vats. 248 254 Leigte.

4. Hun bodde på Løpenummer 24 på matrikkelnummer 9 fra 1847 i Håkull (Hokel), Vats. 248 254 Eigte og fikk skøyte i 1847.

5. Hun bodde på Løpenummer 149 på matrikkelnummer 56 fra 1851 i Håkull (Hokel), Skjold. 200 248 254 270 Ble endret til bruk 1 og gårdsnummer 56 i 1886. Eigte og fikk skøyte i 1847.

Malene giftet seg med Hans Bendixson 194 195 196 197 198 199 200 den 9-11-1830 i Skjold kirke, Vats.246 247 248 Ekteskapsstatus: gift. Hans ble født i 1800 i Sørhus, Vats,226 227 ble døpt den 16-2-1800 i Skjold kirke, Vats,197 døde den 26-2-1888 i Håkull (Hokel), Skjold,189 228 229 230 231 88 år gammel, og ble begravet den 3-3-1888 i Skjold kirke, Skjold.230 231 Andre navn for Hans var Hans Bendiksjon Haakuld,189 Hans Bendikson,231 Hans Bendiktssen, og232 233 Hans Bendixen.201

forrige  Syvende generasjon  Neste
124. Bendix Halvorson 198 220 221 ble født i 1754 i Eikeland (Eikjeland), Vats,271 272 ble døpt den 29-6-1754 i Vats kyrkje, Vats,271 døde den 16-6-1811 i Sørhus, Vats,273 274 275 57 år gammel, og ble begravet den 29-6-1811 i Skjold kirke, Vats.273 275 Andre navn for Bendix var Bendix Halvardson og222 Bendix Halvarson.276

Generelle notater: Mai 1793 ble Bendix tiltalt for å hatt sin hustru i sitt hus og under et tak før de ble gift.
I følge sjeleregisteret fra 1758 blir Bendix oppgitt til å være 6 år gammel. Men dette er nok en skrivefeil da Bendix var født i 1754 og dermed 4-5 år i 1758. Foreldre og broren stemmer med årstallene.
1-3-1792 ble det skrevet i kirkeboken at presten hadde vært hjemme hos Bendix Suurhuus og gitt nattverd til en gammel kone, som bodde hos Bendix. Det nevnes ikke navn på henne. Men dette var nok Kari Nilsdatter, som er nevnt i 1792 og var moren til Bendix. Hun var nok enke da da mannen Halvar Rasmusson ikke var nevnt etter 1783.
Det ble holdt skifte etter Bendix i 1812 og formuen hans var da kraftig rammet av krigsinflasjonen på denne tiden.

Hendelser i hans liv:

1. Han arbeidet som Bonde fra 1782 i Sørhus, Vats. 227 274

2. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 10 fra 1781 i Eikeland (Eikjeland), Vats. 279 Leigte.

3. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 50 fra 1782 i Sørhus, Vats. 227 280 Eigte og fikk skøyte i 1781 etter å ha fått heimel via skiftebrev både i 1777 og 1778 fra Bård Sjurson (1726-1777) og Kristi Sjursdatter (1728-1778). De bodde på Sørhus og var foreldrene til Sønneva Bårdsdatter (1754-1790), som var første kone til Bendix Halvorson.

Bendix giftet seg med Ingeborg Hansdatter 222 223 224 225 den 1-7-1792 i Skjold kirke, Vats.277 281 Ekteskapsstatus: gift. Ingeborg ble født i 1765 i Arnevik, Fjelberg,225 282 283 ble døpt den 29-1-1766 i Fjelberg kirke, Fjelberg,282 døde den 9-7-1846 i Sørhus, Skjold,283 284 81 år gammel, og ble begravet den 14-7-1846 i Skjold kirke (2), Skjold.285 Andre navn for Ingeborg var Ingebor Hansdatter og198 286 Engeborg Johansdatter.287

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Sønneva Bendixdatter 277 ble født i 1793 i Sørhus, Vats277 og døde i 1809 i Sørhus, Vats277 16 år gammel.

         ii.  Rakel Bendixdatter 277 ble født i 1795 i Sørhus, Vats.277

        iii.  Kristi Bendixdatter 277 ble født i 1797 i Sørhus, Vats.277

         iv.  Ingeborg Bendixdatter 288 ble født i 1798 i Sørhus, Vats288 og døde i 1799 i Sørhus, Vats288 i en alder av 1 år.

62        v.  Hans Bendixson 194 195 196 197 198 199 200 (født i 1800 i Sørhus, Vats - døde den 26-2-1888 i Håkull (Hokel), Skjold)

         vi.  Brita Bendixdatter 288 ble født i 1802 i Sørhus, Vats288 og døde i 1803 i Sørhus, Vats288 i en alder av 1 år.

        vii.  Ingeborg Bendixdatter 288 ble født i 1804 i Sørhus, Vats.288

       viii.  Brita Bendixdatter 288 ble født i 1808 i Sørhus, Vats288 og døde i 1808 i Sørhus, Vats.288

         ix.  Halvard Bendixson 288 ble født i 1809 i Sørhus, Vats288 og døde i 1810 i Sørhus, Vats288 i en alder av 1 år.


125. Ingeborg Hansdatter,222 223 224 225 datter av Hans Halvorson 282 289 og Rakel Paulsdatter,289 290 ble født i 1765 i Arnevik, Fjelberg,225 282 283 ble døpt den 29-1-1766 i Fjelberg kirke, Fjelberg,282 døde den 9-7-1846 i Sørhus, Skjold,283 284 81 år gammel, og ble begravet den 14-7-1846 i Skjold kirke (2), Skjold.285 Andre navn for Ingeborg var Ingebor Hansdatter og198 286 Engeborg Johansdatter.287

Generelle notater: Presten skrev med feiltakelse navnet Syneva i kirkeboken da Ingeborg ble døpt. Resten av informasjonen angående dåpen er riktig. Hans Arnevigen er faren til Ingeborg. Ingebrigt Arnevigen, som er bror til Hans, og Anne Nordhus, som er søsteren til Rakel Paulsdatter, var faddere. Rakel, som ikke er nevnt i kirkeboken, var mor til Ingeborg. Arnevigen (Arnevik) og Nordhus er navnene på gårdene som de bodde på da og den gang brukte man gårdsnavnet som et slags etternavn når man blant annet ble nedskrevet i kirkeboken. En av grunnene var for å skille folk med like navn i samme prestegjeld. I 1769 bodde Ingeborg i Svendsbøe i Vikebygd sammen med resten av familien og dette året døde hennes far Hans Halverson Svendsbøen. Han brukte da etternavnet Svendsbøen siden han bodde der. Han ble gravlagt den 1-9-1769 og den 10-8-1770 ble det skrevet et skifte der navnene på familien står. Hustruen Rakel Paulsdatter (Rachel Paalsdatter) og barna Ingeborg 4 1/2, Anna 3 og Brithe 1 1/2. Rakel gifter seg på nytt den 26-8-1770 med Johannes Trondson fra Austrheim. Begge to nevnes i sjelereisteret i 1777 under Svensbøe sammen med to barn, som er Ingeborg (Ingebor) Hansdatter 11 1/2 og Anna Hansdatter 9 1/2. Det siste barnet Brithe døde i 1770. Kan nevne at Ingeborg er oppkalt etter sin mormor og Anna er oppkalt etter sin farmor. Det var vanlig i flere familier og gjaldt også de eldste sønnene, som vanligvis ble oppkalt etter sine besteforeldre. Men det fantes selvsagt unntak. Når en mann giftet seg på nytt etter at den første hustruen var død så hendte det at den første datteren i neste ekteskap ble oppkalt etter hun som var død. Den første datteren til Ingeborg og Bendix fikk navnet Sønneva og ble oppkalt etter den første hustruen til Bendix. Den andre datteren fikk navnet Rakel og som ble kalt opp etter moren til Ingeborg. Rakel og hennes andre ektemann flyttet til Ersland i Skjold sammen med de to døtrene sine. Utenom kirkeboken som nevner dåpen så bekrefter alle de andre kildene at det rette navnet er Ingeborg og ikke Syneva. Så presten har her skrevet feil navn. Hvis Hans og Rakel hadde hatt denne datteren måtte hun ha dødd mellom 1766 og 1770. Men finner ingenting om det i kirkeboken og finner heller ikke dåpen til Ingeborg. Så det er ganske sikkert at navnet er feilskrevet. Men det var faktisk ei jente som hete Syneva (Synnøve) og som ble født i 1766 i Arnevigen. Men hennes foreldre hete Nils Johannesson og Anna Olsdatter, og derfor ikke noe med dåpen å gjøre der presten skrev feil navn på barnet. Klokkerbok (Skjold) skriver i 1818 under sønnen Hans sin konformasjon at navnet på moren var Engeborg Johansdatter (Johannesdatter). Men dette er nok skrivefeil da Ministerialbok (Skjold) for den samme konformasjonen skriver det rette navnet.
Ingeborg, som var folgekone da hun døde, ble gravlagt den 14-7-1846 og jordfestet den 26-7-1846. Det betyde at presten ikke var tilstede under begravelsen og dermed ble det laget en en åpning ned til kisten med hjelp av et rør, slik at presten kunne slippe ned jord på den under jordfestelsen, som kun kunne utføres av en prest og jorden måtte treffe kisten.

Hendelser i hennes liv:

1. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 50 fra 1792 i Sørhus, Vats. 277 Eigte og mannen Bendix fikk skøyte i 1781.

2. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 50 fra 1812 i Sørhus, Vats. 277 Folgebrev og får eget hus/rom på gården etter at den ble solgt på auksjon i 1812.

3. Hun bodde på Løpenummer 42 på matrikkelnummer 21 fra 1838 i Sørhus, Skjold. 277 Folgebrev og har eget hus/rom på gården etter at den ble solgt på auksjon i 1812.

Ingeborg giftet seg med Bendix Halvorson 198 220 221 den 1-7-1792 i Skjold kirke, Vats.277 281 Ekteskapsstatus: gift. Bendix ble født i 1754 i Eikeland (Eikjeland), Vats,271 272 ble døpt den 29-6-1754 i Vats kyrkje, Vats,271 døde den 16-6-1811 i Sørhus, Vats,273 274 275 57 år gammel, og ble begravet den 29-6-1811 i Skjold kirke, Vats.273 275 Andre navn for Bendix var Bendix Halvardson og222 Bendix Halvarson.276

126. Ole Isakson,202 259 260 261 262 sønn av Isak Jonson 260 300 og Gyri Olsdatter,260 300 ble født i 1768 i Kvanndal, Granvin,260 300 301 ble døpt den 17-1-1768 i Kinsarvik kirke, Kinsarvik,260 300 døde den 15-11-1858 i Tveit, Skjold,302 303 304 305 90 år gammel, og ble begravet den 20-11-1858 i Skjold kirke (2), Skjold.302 303 305 Andre navn for Ole var Ole Isachsen og306 307 Ola Isakson.304 308

Generelle notater: Det står bare en dato i kirkeboken og dette var da dåpsdatoen.
I 1835 fikk Ole og Ragnhild folgebrev av sønnen Ola der det sto at de årlig skulle ha seks tønner med havremjøl, en halv tønne med byggmjøl, en skjerp rug, en våg malt, seks tønner med poteter og et bismerpund lyse eller tran. Det skulle også fødes to kyr, seks sauer og fire geiter. Andre ting var sommerbeite for et svin, åkerflekk, et jordstykke, et kammers og noen asketre. Ole og Ragnhild skulle også få sette opp et folgehus.
I følge kirkeboken var han folgemann da han døde og dødsårsak står ikke oppført. Han ble gravlagt den 20-11-1858 og jordfestet den 12-12-1858. Det betydde at presten ikke var der under selve begravelsen. Han kom senere og la jord på kisten via et rør, som var blitt satt opp under begravelsen.

Hendelser i hans liv:

1. Han tjenestegjorde i militæret i Landsoldat i 1801 i Ryfylke. 240 306 Folketellingen fra 1801 nevner ikke hvor Ole var landsoldat. Men sannsynnligvis var han i Ryfylke og hørte til Vesterlenske regiment. Var nok en del av Nasjonale bataljon (fra tidl. 2. Vesterlenske regiment):3. Stavangerske, 1. og 2. Ryfylkeske, 3. Ryfylkeske, Etneske, Skånevikske kp.

2. Han bodde på Løpenummer 35 på matrikkelnummer 46 fra 1812 i Tveit, Vats. 304 Eigte og fikk skøyte i 1812. I 1835 fikk de folgebrev og folgehus på Tveit av sønnen Ola Olson, som da overtok gården. Sønnen Ola eide egentlig gården fra 1831 da han kjøpte den på auksjon for 401 spesidaler etter at foreldrene fikk økonomiske problemer.

3. Han arbeidet som Bonde fra 1812 i Tveit, Vats. 304

4. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 105 fra 1799 i Vikjå (Viken), Vats. 312 313 Leigte.

5. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 82 fra 1801 i Smedsvik, Vats. 306 314 Ole med familie bodde hos sin søster Kristi Isaksdatter (1767-1821) og hennes familie.

6. Han bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 105 fra 1802 i Vikjå (Viken), Vats. 307 308 Leigte.

Ole giftet seg med Ragnild Halvorsdatter 261 262 263 den 26-7-1799 i Skjold kirke, Vats.315 316 Ekteskapsstatus: gift. Ragnild ble født i 1775 i Lia, Kjønnås, Rollag,317 318 ble døpt den 17-6-1775 i Uvdal kirke, Rollag, Buskerud,263 318 døde den 2-6-1865 i Tveit, Skjold,319 320 321 322 90 år gammel, og ble begravet den 9-6-1865 i Skjold kirke (2), Skjold.319 320 322 Andre navn for Ragnild var Ragnilla Halvardsdatter,202 321 323 Brynille Halvorsdatter, og306 Ragnhild Halvorsdotter.318

Barn i dette ekteskapet var:

          i.  Malena Olsdatter 316 ble født i 1800 i Vikjå (Viken), Vats316 og døde i 1800 i Vikjå (Viken), Vats.316

         ii.  (Død jente) Olsdatter 316 ble født i 1800 i Vikjå (Viken), Vats316 og døde i 1800 i Vikjå (Viken), Vats.316

        iii.  Malena Olsdatter 324 325 326 327 ble født i 1801 i Vikjå (Viken), Vats,316 328 ble døpt den 6-2-1801 i Skjold kirke, Vats,329 døde i 1803 i Vikjå (Viken), Vats,316 327 2 år gammel, og ble begravet den 6-5-1803 i Skjold kirke, Vats.327

         iv.  Helga Olsdatter 316 ble født i 1804 i Vikjå (Viken), Vats.316

          v.  Gjøri Olsdatter 316 ble født i 1806 i Vikjå (Viken), Vats.316

63       vi.  Malene Olsdatter 194 199 200 201 202 203 204 205 (født i 1808 i Vikjå (Viken), Vats - døde den 20-6-1904 i Håkull (Hokel), Skjold)

        vii.  Ola Olson 316 ble født i 1810 i Vikjå (Viken), Vats.316

       viii.  Brita Kristina Olsdatter 316 ble født i 1813 i Tveit, Vats316 og døde i 1813 i Tveit, Vats.316

         ix.  Brita Kristina Olsdatter 316 ble født i 1814 i Tveit, Vats.316


127. Ragnild Halvorsdatter,261 262 263 datter av Halvor Tollevsson 263 318 330 331 og Helga Helliksdatter,318 332 ble født i 1775 i Lia, Kjønnås, Rollag,317 318 ble døpt den 17-6-1775 i Uvdal kirke, Rollag, Buskerud,263 318 døde den 2-6-1865 i Tveit, Skjold,319 320 321 322 90 år gammel, og ble begravet den 9-6-1865 i Skjold kirke (2), Skjold.319 320 322 Andre navn for Ragnild var Ragnilla Halvardsdatter,202 321 323 Brynille Halvorsdatter, og306 Ragnhild Halvorsdotter.318

Generelle notater: I folketellingen fra 1801 er fornavnet hennes feilskrevet. Der står det at hun heter Brynille.
Det står bare en dato i kirkeboken og dette var da dåpsdatoen.
Angående konfirmasjonen står det at hun er 17 år når hun blir konfirmert den 6-6-1792. Men ble det først 11 dager senere.
I følge kirkeboken var hun enke og folgekone da hun døde og dødsårsak står ikke oppført. Hun ble gravlagt den 9-6-1865 og jordfestet den 11-7-1865. Det betydde at presten ikke var der under selve begravelsen. Han kom senere og la jord på kisten via et rør, som var blitt satt opp under begravelsen.

Hendelser i hennes liv:

1. Hun ble konfirmert den 6-6-1792 i Skjold kirke, Vats. 333

2. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 105 fra 1799 i Vikjå (Viken), Vats. 336 337 Leigte.

3. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 82 fra 1801 i Smedsvik, Vats. 314 324 Ragnild med familie bodde hos Ole sin søster Kristi Isaksdatter (1767-1821) og hennes familie.

4. Hun bodde på Løpenummer ? på matrikkelnummer 105 fra 1802 i Vikjå (Viken), Vats. 313 Leigte.

5. Hun bodde på Løpenummer 35 på matrikkelnummer 46 fra 1812 i Tveit, Vats. 316 Eigte og fikk skøyte i 1812. I 1835 fikk de folgebrev og folgehus på Tveit av sønnen Ola Olson, som da overtok gården. Sønnen Ola eide egentlig gården fra 1831 da han kjøpte den på auksjon for 401 spesidaler etter at foreldrene fikk økonomiske problemer.

Ragnild giftet seg med Ole Isakson 202 259 260 261 262 den 26-7-1799 i Skjold kirke, Vats.315 316 Ekteskapsstatus: gift. Ole ble født i 1768 i Kvanndal, Granvin,260 300 301 ble døpt den 17-1-1768 i Kinsarvik kirke, Kinsarvik,260 300 døde den 15-11-1858 i Tveit, Skjold,302 303 304 305 90 år gammel, og ble begravet den 20-11-1858 i Skjold kirke (2), Skjold.302 303 305 Andre navn for Ole var Ole Isachsen og306 307 Ola Isakson.304 308

forrige  Åttende generasjon  Neste
250. Hans Halvorson 282 289 ble begravet den 1-9-1769.296

Generelle notater: Skifte etter Hans Halvorson ble satt opp den 10-8-1770.

Hans giftet seg med Rakel Paulsdatter 289 290 den 28-4-1765.338 Rakel ble døpt den 6-7-1742.339 Andre navn for Rakel var Rachel Paalsdatter og224 Rachel Paulsdatter.286

Barn i dette ekteskapet var:

125       i.  Ingeborg Hansdatter 222 223 224 225 (født i 1765 i Arnevik, Fjelberg - døde den 9-7-1846 i Sørhus, Skjold)

         ii.  Anna Hansdatter 224 286 ble døpt den 28-6-1767.340

        iii.  Brithe Hansdatter 224 ble født i 1769,341 ble døpt den 17-3-1769,342 døde i 1770,343 i en alder av 1 år, og ble begravet den 20-2-1770.343 Et annet navn for Brithe var Britte Hansdatter.342


251. Rakel Paulsdatter 289 290 ble døpt den 6-7-1742.339 Andre navn for Rakel var Rachel Paalsdatter og224 Rachel Paulsdatter.286

Rakel giftet seg med Hans Halvorson 282 289 den 28-4-1765.338 Hans ble begravet den 1-9-1769.296

252. Isak Jonson .260 300

Isak giftet seg med Gyri Olsdatter.260 300

Barnet i dette ekteskapet var:

126       i.  Ole Isakson 202 259 260 261 262 (født i 1768 i Kvanndal, Granvin - døde den 15-11-1858 i Tveit, Skjold)


253. Gyri Olsdatter .260 300

Gyri giftet seg med Isak Jonson.260 300

254. Halvor Tollevsson,263 318 330 331 sønn av Tollev Torjusson 330 og Ragnhild Hansdatter,330 ble født i 1739 i Kyllesdal (mellom), Rollag, Buskerud,344 ble døpt den 9-10-1739 i Uvdal kirke, Rollag, Buskerud,330 331 og døde i 1803345 64 år gammel. Andre navn for Halvor var Halvard Tollefson og345 Halvor Tollevsen.346

Generelle notater: I Skjold bind 2 står det at Halvor Tollevsson (Halvard Tollefson) er født på Mellom Kyllesdal i Uvdal. Men finner han ikke nevnt der i bygdebøkene og heller ikke foreldrene hans. Første gang nevnt som barn på Kvernerud-gardene i 1752 og var da 13 år gammel. Forfatteren av Skjold bøkene kan ha brukt en kilde jeg ikke har sett. Kyllesdal låg da i Rollag tinglag i Buskerud amt.

Halvor giftet seg med Helga Helliksdatter.318 332 Helga ble født i 1750 i Aksdal, Tysvær?.347 Et annet navn for Helga var Helga Helleigsdatter.346

Barnet i dette ekteskapet var:

127       i.  Ragnild Halvorsdatter 261 262 263 (født i 1775 i Lia, Kjønnås, Rollag - døde den 2-6-1865 i Tveit, Skjold)


255. Helga Helliksdatter 318 332 ble født i 1750 i Aksdal, Tysvær?.347 Et annet navn for Helga var Helga Helleigsdatter.346

Helga giftet seg med Halvor Tollevsson.263 318 330 331 Halvor ble født i 1739 i Kyllesdal (mellom), Rollag, Buskerud,344 ble døpt den 9-10-1739 i Uvdal kirke, Rollag, Buskerud,330 331 og døde i 1803345 64 år gammel. Andre navn for Halvor var Halvard Tollefson og345 Halvor Tollevsen.346

forrige  Niende generasjon
508. Tollev Torjusson 330 ble født i 1709330 og ble døpt den 29-9-1709 i Åstveit, Uvdal..330

Tollev giftet seg med Ragnhild Hansdatter.330 Ragnhild ble født i 1712 i Solheim, Uvdal330 og ble døpt den 29-5-1712.330

Barnet i dette ekteskapet var:

254       i.  Halvor Tollevsson 263 318 330 331 (født i 1739 i Kyllesdal (mellom), Rollag, Buskerud - døde i 1803)


509. Ragnhild Hansdatter 330 ble født i 1712 i Solheim, Uvdal330 og ble døpt den 29-5-1712.330

Ragnhild giftet seg med Tollev Torjusson.330 Tollev ble født i 1709330 og ble døpt den 29-9-1709 i Åstveit, Uvdal..330

Kilder


1. Nils Dybdal-Holthe og Arnvid Lillehammer, Tysvær bind 3 (Tysvær 1993). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 357. Henv. dato: 18-6-2016.

2. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 19-6-2016.

3. Residerende kapellan Tidermann Strand, Dåpsattest (Haugesund 1966). Reg.Dato: 19-6-1966, Side 1. Henv. dato: 22-7-2017.

4. Disnorge, Slekt og data (Norge 1990). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 19-6-2016. Dette er en nettside med adresse : http://www.disnorge.no/cms/aktuelt/om-slekt-og-data

5. Gravstein. Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 19-6-2016.

6. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 418. Henv. dato: 23-7-2017.

7. Residerende kapellan Tidermann Strand, Dåpsattest (Haugesund 1966). Reg.Dato: 19-6-1966, Side 1. Henv. dato: 18-6-2016.

8. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 25-9-2017.

9. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 19-7-2017.

10. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 04 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 23-7-2017.

11. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 4-10-2016.

12. Nils Olav Østrem, Tysvær bind 5 (Tysvær 1999). Reg.Dato: 29-6-2016, Side 335. Henv. dato: 4-10-2016.

13. Nils Dybdal-Holthe og Arnvid Lillehammer, Tysvær bind 3 (Tysvær 1993). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 356. Henv. dato: 19-6-2016.

14. Staten, Folketelling 1910 for 1146 Tysvær herred (Tysvær 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 25-6-2016.

15. Disnorge, Slekt og data (Norge 1990). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 25-6-2016. Dette er en nettside med adresse : http://www.disnorge.no/cms/aktuelt/om-slekt-og-data

16. Gravstein. Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 25-6-2016.

17. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1897-1918 (Tysvær 1918). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 25. Henv. dato: 25-6-2016.

18. Staten, Folketelling 1910 for 1153 Skåre herred (Skåre 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 25-6-2016.

19. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1908-1921 (Haugesund 1921). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 9. Henv. dato: 25-6-2016.

20. Geirmund Ihle, Haugesund 1940-1945 (Haugesund 2001). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 90. Henv. dato: 18-6-2016.

21. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0013: Klokkerbok nr. B 13, 1949-1969 (Skjold 1969). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 77. Henv. dato: 23-7-2017.

22. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 18-6-2016.

23. Nils Dybdal-Holthe og Arnvid Lillehammer, Tysvær bind 3 (Tysvær 1993). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 357. Henv. dato: 19-6-2016.

24. Statens kartverk, Rettighetshavere til eiendomsrett. Reg.Dato: 29-7-2017, Side 1. Henv. dato: 29-7-2017.

25. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0013: Klokkerbok nr. B 13, 1949-1969 (Skjold 1969). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 77. Henv. dato: 19-6-2016.

26. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 418. Henv. dato: 18-6-2016.

27. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 935. Henv. dato: 19-6-2016.

28. Residerende kapellan Tidermann Strand, Dåpsattest (Haugesund 1966). Reg.Dato: 19-6-1966, Side 1. Henv. dato: 25-6-2016.

29. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 418. Henv. dato: 19-6-2016.

30. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 04 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 25-6-2016.

31. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 03 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 27-6-2017, Side 1. Henv. dato: 27-7-2017.

32. Staten, Folketelling 1910 for 1154 Skjold herred (Skjold 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 25-6-2016.

33. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914). Reg.Dato: 29-7-2017, Side 43. Henv. dato: 29-7-2017.

34. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1885-1906 (Skjold 1906). Reg.Dato: 29-7-2017, Side 69. Henv. dato: 29-7-2017.

35. Skjold lensmannskontor, Gga/L0004: "Dødsfaldsprotkol for Skjold", 1922-1934 (Skjold 1934). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 45. Henv. dato: 3-8-2017.

36. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 23-7-2017.

37. Nils Dybdal-Holthe og Arnvid Lillehammer, Tysvær bind 3 (Tysvær 1993). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 357. Henv. dato: 23-7-2017.

38. Nils Dybdal-Holthe, Tysvær bind 1 (Tysvær 1990). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 298. Henv. dato: 26-6-2016.

39. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1865-1878 (Tysvær 1878). Reg.Dato: 26-6-2016, Side 52. Henv. dato: 26-6-2016.

40. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1865-1878 (Tysvær 1878). Reg.Dato: 26-6-2016, Side 35. Henv. dato: 26-6-2016.

41. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1897-1912 (Tysvær 1912). Reg.Dato: 26-6-2016, Side 113. Henv. dato: 26-6-2016.

42. Nils Dybdal-Holthe, Tysvær bind 1 (Tysvær 1990). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 298. Henv. dato: 25-6-2016.

43. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 25-6-2016.

44. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0010: Klokkerbok nr. B 10, 1920-1931 (Haugesund 1931). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 85. Henv. dato: 25-6-2016.

45. Staten, Førerkort (Haugesund 1922). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 25-6-2016.

46. Nils Dybdal-Holthe og Arnvid Lillehammer, Tysvær bind 3 (Tysvær 1993). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 357. Henv. dato: 25-6-2016.

47. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1878-1885 (Haugesund 1885). Reg.Dato: 26-6-2016, Side 20. Henv. dato: 26-6-2016.

48. Staten, Folketelling 1910 for 1153 Skåre herred (Skåre 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 26-6-2016.

49. Disnorge, Slekt og data (Norge 1990). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 26-6-2016. Dette er en nettside med adresse : http://www.disnorge.no/cms/aktuelt/om-slekt-og-data

50. Gravstein. Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 26-6-2016.

51. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 04 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 27-6-2016.

52. Nord-Aurdal prestekontor, Ministerialbok nr. 9, 1876-1882 (Nord-Aurdal 1882). Reg.Dato: 27-6-2016, Side 61. Henv. dato: 27-6-2016.

53. Staten, Folketelling 1885 for 1106 Haugesund kjøpstad (Haugesund 1885). Reg.Dato: 27-6-2016, Side 1. Henv. dato: 27-6-2016.

54. Disnorge, Slekt og data (Norge 1990). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 27-6-2016. Dette er en nettside med adresse : http://www.disnorge.no/cms/aktuelt/om-slekt-og-data

55. Gravstein. Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 27-6-2016.

56. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 750. Henv. dato: 25-6-2016.

57. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 29-6-2016, Side 91. Henv. dato: 29-6-2016.

58. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 417. Henv. dato: 29-6-2016.

59. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 935.

60. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 29-6-2016.

61. Disnorge, Slekt og data (Norge 1990). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 29-6-2016. Dette er en nettside med adresse : http://www.disnorge.no/cms/aktuelt/om-slekt-og-data

62. Gravstein. Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 29-6-2016.

63. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1856-1882 (Side 129). Reg.Dato: 29-6-2016, Side 129. Henv. dato: 29-6-2016.

64. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 35. Henv. dato: 19-6-2016.

65. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 417. Henv. dato: 19-6-2016.

66. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 04 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 27-7-2017.

67. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1885-1906 (Skjold 1906). Reg.Dato: 29-7-2017, Side 66. Henv. dato: 29-7-2017.

68. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 418. Henv. dato: 27-7-2017.

69. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 29-7-2017.

70. Skjold kommune, Grunnboksblad, 1935-1993. Reg.Dato: 29-7-2017, Side 1. Henv. dato: 29-7-2017.

71. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 935. Henv. dato: 27-7-2017.

72. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 27-7-2017.

73. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0010: Klokkerbok nr. B 10, 1921-1941 (Skjold 1941). Reg.Dato: 29.06.16, Side 107. Henv. dato: 19-6-2016.

74. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1.

75. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 201. Henv. dato: 19-6-2016.

76. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 418. Henv. dato: 29-7-2017.

77. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 930. Henv. dato: 3-8-2017.

78. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 201. Henv. dato: 29-7-2017.

79. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0010: Klokkerbok nr. B 10, 1921-1941 (Skjold 1941). Reg.Dato: 29-7-2017, Side 130. Henv. dato: 29-7-2017.

80. Gravstein. Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 31-7-2017.

81. Disnorge, Slekt og data (Norge 1990). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 31-7-2017. Dette er en nettside med adresse : http://www.disnorge.no/cms/aktuelt/om-slekt-og-data

82. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 930. Henv. dato: 31-7-2017.

83. Skjold lensmannskontor, Gga/L0002: "Fortegnelse over anmeldte Dødsfald i Skjolds Lensmandsdistrikt", 1900-1912 (Skjold 1912). Reg.Dato: 3-8-2017, Side upaginert. Henv. dato: 3-8-2017.

84. Skjold lensmannskontor, Gga/L0003: "Protokol over anmeldte dødsfald i Skjolds lensmandsdistrikt", 1912-1922 (Skjold 1922). Reg.Dato: 7-8-2017, SIde upaginert. Henv. dato: 7-8-2017.

85. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1856-1882 (Skjold 1882). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 59. Henv. dato: 2-8-2017.

86. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0005: Klokkerbok nr. B 5, 1867-1884 (Skjold 1884). Reg.Dato: 2-8-1869, Side 8. Henv. dato: 2-8-2017.

87. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 935. Henv. dato: 29-7-2017.

88. Nils Dybdal-Holthe, Tysvær bind 1 (Tysvær 1990). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 296. Henv. dato: 26-6-2016.

89. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 588. Henv. dato: 26-6-2016.

90. Staten, Folketelling 1910 for 1146 Tysvær herred (Tysvær 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 26-6-2016.

91. Staten, Folketelling 1900 for 1146 Tysvær herred (Tysvær 1900). Reg.Dato: 26-6-2016, Side 1. Henv. dato: 26-6-2016.

92. Nils Dybdal-Holthe og Arnvid Lillehammer, Tysvær bind 3 (Tysvær 1993). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 298. Henv. dato: 26-6-2016.

93. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, SIde 588. Henv. dato: 26-6-2016.

94. Tysvær sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1897-1918 (Tysvær 1918). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 113. Henv. dato: 26-6-2016.

95. Nils Dybdal-Holthe, Tysvær bind 1 (Tysvær 1990). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 264. Henv. dato: 26-6-2016.

96. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 26-6-2016.

97. Staten, Folketelling 1900 for 1106 Haugesund kjøpstad (Haugesund 1900). Reg.Dato: 26-6-2016, Side 1. Henv. dato: 26-6-2016.

98. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1891-1903 (Haugesund 1903). Reg.Dato: 27-6-2016, Side 133. Henv. dato: 27-6-2016.

99. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1891-1907 (Haugesund 1907). Reg.Dato: 27-6-2016, Side 63. Henv. dato: 27-6-2016.

100. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1891-1907 (Haugesund 1907). Reg.Dato: 27-6-2016, Side 116. Henv. dato: 27-6-2016.

101. Haugesund sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1891-1907 (Haugesund 1907). Reg.Dato: 27-6-2016, Side 156. Henv. dato: 27-6-2016.

102. Staten, Folketelling 1910 for 1153 Skåre herred (Skåre 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 27-6-2016.

103. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 415. Henv. dato: 29-6-2016.

104. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 04 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 4. Henv. dato: 29-6-2016.

105. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0010: Klokkerbok nr. B 10, 1921-1941 (Skjold 1941). Reg.Dato: 29.06.16, Side 135. Henv. dato: 29-6-2016.

106. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 04 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 5. Henv. dato: 30-6-2016.

107. Staten, Folketelling 1910 for 1154 Skjold herred (Skjold 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 29-6-2016.

108. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 417.

109. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 418. Henv. dato: 29-6-2016.

110. Staten, Folketelling 1900 for 1154 Skjold herred (Skjold 1900). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 29-6-2016.

111. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 166. Henv. dato: 29-6-2016.

112. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 04 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 29-6-2016.

113. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 04 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 4. Henv. dato: 30-6-2016.

114. Nils Olav Østrem, Tysvær bind 5 (Tysvær 1999). Reg.Dato: 29-6-2016, Side 38. Henv. dato: 29-6-2016.

115. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 29-6-2016.

116. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 935. Henv. dato: 29-6-2016.

117. Seselie Larsdatter Langelandsvik, Notat 04 (Langelandsvik 1929). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 2. Henv. dato: 29-6-2016.

118. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 417. Henv. dato: 30-6-2016.

119. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 418. Henv. dato: 30-6-2016.

120. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 25-9-2017, Side 283. Henv. dato: 25-9-2017.

121. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 29-7-2017, Side 43. Henv. dato: 29-7-2017.

122. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 29-7-2017, SIde 43. Henv. dato: 29-7-2017.

123. Karmsund sorenskriveri, IV/IVAB/L0005: DØDSFALLSPROTOKOLL, 1923-1933 (Karmsund 1933). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 76. Henv. dato: 3-8-2017.

124. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 31-7-2017.

125. Registreringssentral for historiske data (RHD), GÅRDSMATRIKKELEN FOR 1886 (Tromsø 1981). Reg.Dato: 28-11-2017, Side 1. Henv. dato: 28-11-2017.

126. Staten, Folketelling 1865 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1865). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 31-7-2017.

127. Staten, Folketelling 1910 for 1154 Skjold herred (Skjold 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 31-7-2017.

128. Staten, Folketelling 1900 for 1154 Skjold herred (Skjold 1900). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 31-7-2017.

129. Staten, Folketelling 1900 for 1154 Skjold herred (Skjold 1900). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 2-8-2017.

130. H. M. Fiskaa og H. Falck Mygkland, Norges bebyggelse, Nordre del (Oslo 1959). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 930. Henv. dato: 2-8-2017.

131. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 202. Henv. dato: 31-7-2017.

132. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 205. Henv. dato: 2-8-2017.

133. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 2-8-2017.

134. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1882-1897 (Skjold 1897). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 144. Henv. dato: 2-8-2017.

135. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1885-1906 (Skjold 1906). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 83. Henv. dato: 2-8-2017.

136. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 201. Henv. dato: 3-8-2017.

137. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 561. Henv. dato: 2-8-2017.

138. Gravstein. Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 2-8-2017.

139. Disnorge, Slekt og data (Norge 1990). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 2-8-2017. Dette er en nettside med adresse : http://www.disnorge.no/cms/aktuelt/om-slekt-og-data

140. Gravstein. Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 3-8-2017.

141. Disnorge, Slekt og data (Norge 1990). Reg.Dato: 19-6-2016, Side 1. Henv. dato: 3-8-2017. Dette er en nettside med adresse : http://www.disnorge.no/cms/aktuelt/om-slekt-og-data

142. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 202. Henv. dato: 3-8-2017.

143. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 201. Henv. dato: 2-8-2017.

144. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 2-8-2017.

145. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1882-1897 (Skjold 1897). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 88. Henv. dato: 2-8-2017.

146. Skjold lensmannskontor, Gga/L0003: "Protokol over anmeldte dødsfald i Skjolds lensmandsdistrikt", 1912-1922 (Skjold 1922). Reg.Dato: 7-8-2017, Side upaginert. Henv. dato: 7-8-2017.

147. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 561. Henv. dato: 3-8-2017.

148. Staten, Folketelling 1865 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1865). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 3-8-2017.

149. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 3-8-2017.

150. Nils Dybdal-Holthe, Soga om Vats (Vindafjord 1984). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 291. Henv. dato: 3-8-2017.

151. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 325. Henv. dato: 3-8-2017.

152. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 140. Henv. dato: 3-8-2017.

153. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 398. Henv. dato: 3-8-2017.

154. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0003: Klokkerbok nr. B 3, 1850-1867 (Skjold 1867). Reg.Dato: 8-8-2017, Side 61. Henv. dato: 8-8-2017.

155. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1882-1897 (Skjold 1897). Reg.Dato: 25-9-2017, Side 88. Henv. dato: 25-9-2017.

156. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 76. Henv. dato: 3-8-2017.

157. Skjold lensmannskontor, Gga/L0003: "Protokol over anmeldte dødsfald i Skjolds lensmandsdistrikt", 1912-1922 (Skjold 1922). Reg.Dato: 7-8-2017, Side upaginert. Henv. dato: 7-8-2017.

158. Staten, Folketelling 1910 for 1154 Skjold herred (Skjold 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 2-8-2017.

159. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 366. Henv. dato: 2-8-2017.

160. Tore Erland, Personlig (Førre 2016). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 1. Henv. dato: 3-8-2017.

161. Staten, Folketelling 1900 for 1154 Skjold herred (Skjold 1900). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 3-8-2017.

162. Staten, Folketelling 1910 for 1154 Skjold herred (Skjold 1910). Reg.Dato: 25-6-2016, Side 1. Henv. dato: 3-8-2017.

163. Simon Steinsbø, Sveio bind 2 (Sveio 1987). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 22. Henv. dato: 3-8-2017.

164. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 29-7-2017, SIde 43. Henv. dato: 29-7-2017.

165. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 201. Henv. dato: 8-7-2019.

166. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 531. Henv. dato: 29-11-2017.

167. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 516. Henv. dato: 29-11-2017.

168. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 397. Henv. dato: 29-11-2017.

169. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 61. Henv. dato: 3-8-2017.

170. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 52. Henv. dato: 3-8-2017.

171. Nils Olav Østrem, Tysvær 1999. Reg.Dato: 3-8-2017, Side 345. Henv. dato: 3-8-2017.

172. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 194. Henv. dato: 3-8-2017.

173. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1885-1906 (Skjold 1906). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 116. Henv. dato: 3-8-2017.

174. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 8-8-2017, Side 360. Henv. dato: 8-8-2017.

175. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 25-9-2017, Side 226. Henv. dato: 25-9-2017.

176. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1885-1906 (Skjold 1906). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 116. Henv. dato: 20-10-2018.

177. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 194. Henv. dato: 20-10-2018.

178. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 25-9-2017, Side 226. Henv. dato: 26-9-2017.

179. Staten, Folketelling 1865 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1865). Reg.Dato: 31-7-2017, side 1. Henv. dato: 3-8-2017.

180. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, side 1. Henv. dato: 3-8-2017.

181. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Henv. dato: 3-8-2017.

182. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 561. Henv. dato: 8-8-2017.

183. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 65. Henv. dato: 3-8-2017.

184. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 76. Henv. dato: 4-8-2017.

185. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81. Henv. dato: 7-8-2017.

186. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0008: Klokkerbok nr. B 8, 1906-1920 (Skjold 1920). Reg.Dato: 7-8-2017, Side 140. Henv. dato: 7-8-2017.

187. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 561. Henv. dato: 7-8-2017.

188. Skjold lensmannskontor, Gga/L0003: "Protokol over anmeldte dødsfald i Skjolds lensmandsdistrikt", 1912-1922 (Skjold 1922). Reg.Dato: 7-8-2017, Side upaginert. Henv. dato: 7-8-2017.

189. Skjold lensmannskontor, Gga/L0001: "Dødsanmeldelser i Skjolds Hered", 1887-1900 (Skjold 1900). Reg.Dato: 16-8-2017, Side upaginert. Henv. dato: 16-8-2017.

190. Skjold lensmannskontor, Gga/L0003: "Protokol over anmeldte dødsfald i Skjolds lensmandsdistrikt", 1912-1922 (Skjold 1922). Reg.Dato: 7-8-2017, Side upaginert. Henv. dato: 7-8-2017.

191. Skjold lensmannskontor, Gga/L0002: "Fortegnelse over anmeldte Dødsfald i Skjolds Lensmandsdistrikt", 1900-1912 (Skjold 1912). Reg.Dato: 19-8-2017, Side upaginert. Henv. dato: 19-8-2017.

192. Nils Dybdal-Holthe, Soga om Vats (Vindafjord 1984). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 291. Henv. dato: 8-8-2017.

193. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 561.

194. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 65. Henv. dato: 7-8-2017.

195. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 532. Henv. dato: 8-8-2017.

196. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81. Henv. dato: 8-8-2017.

197. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 16-8-2017, Side 15. Henv. dato: 16-8-2017.

198. Staten, Folketelling 1801 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1801). Reg.Dato: 16-8-2017, Side 1. Henv. dato: 16-8-2017.

199. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.1, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 251. Henv. dato: 26-9-2017.

200. Karmsund sorenskriveri, II/IIA/L0042: Panteregister nr. II AG 42, 1865 (Karmsund 1865). Reg.Dato: 28-11-2017, Side 166. Henv. dato: 28-11-2017.

201. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 76. Henv. dato: 7-8-2017.

202. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1786-1815 (Skjold 1815). Reg.Dato: 18-8-2017, Side 132. Henv. dato: 18-8-2017.

203. Staten, Folketelling 1865 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1865). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 18-8-2017.

204. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 18-8-2017.

205. Staten, Folketelling 1900 for 1154 Skjold herred (Skjold 1900). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 18-8-2017.

206. Skjold lensmannskontor, Gga/L0003: "Protokol over anmeldte dødsfald i Skjolds lensmandsdistrikt", 1912-1922 (Skjold 1922). Reg.Dato: 7-8-2017, Side upaginert. Henv. dato: 7-8-2017.

207. Skjold lensmannskontor, Gga/L0003: "Protokol over anmeldte dødsfald i Skjolds lensmandsdistrikt", 1912-1922 (Skjold 1922). Reg.Dato: 7-8-2017, Side upaginert. Henv. dato: 7-8-2017.

208. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0008: Klokkerbok nr. B 8, 1906-1920 (Skjold 1920). Reg.Dato: 7-8-2017, Side 140. Henv. dato: 6-10-2018.

209. Nils Dybdal-Holthe, Soga om Vats (Vindafjord 1984). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 291. Henv. dato: 7-8-2017.

210. Staten, Folketelling 1865 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1865). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 7-8-2017.

211. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 325. Henv. dato: 7-8-2017.

212. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, SIde 561. Henv. dato: 7-8-2017.

213. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 140. Henv. dato: 7-8-2017.

214. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 7-8-2017.

215. Staten, Folketelling 1900 for 1154 Skjold herred (Skjold 1900). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 7-8-2017.

216. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 44. Henv. dato: 29-11-2017.

217. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 28-11-2017, Side mangler. Henv. dato: 29-11-2017.

218. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 28-11-2017, Side mangler. Henv. dato: 28-11-2017.

219. Staten, Folketelling 1801 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1801). Reg.Dato: 16-8-2017, Side 1. Henv. dato: 29-11-2017.

220. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 1-9-2017, Side 9. Henv. dato: 28-9-2017.

221. Fylkesmannen i Rogaland, Sjeleregister 1758 (Rogaland 1758). Reg.Dato: 28-11-2017, Side 48. Henv. dato: 28-11-2017.

222. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 315. Henv. dato: 1-9-2017.

223. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 243. Henv. dato: 30-9-2017.

224. Sunnhordland sorenskrivararkiv, H/Haa/L0007: Skifteprotokollar. Register på lesesal. Fol. 901- ut, 1768-1773 (Sunnhordland 1773). Reg.Dato: 6-10-2017, Side 1042b-1043a. Henv. dato: 6-10-2017.

225. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 256. Henv. dato: 26-11-2017.

226. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 315. Henv. dato: 17-8-2017.

227. Staten, Folketelling 1801 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1801). Reg.Dato: 16-8-2017, Side 1. Henv. dato: 30-9-2017.

228. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81. Henv. dato: 17-8-2017.

229. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 532.

230. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1882-1897 (Skjold 1897). Reg.Dato: 17-8-2017, Side 160. Henv. dato: 17-8-2017.

231. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1885-1906 (Skjold 1906). Reg.Dato: 17-8-2017, Side 100. Henv. dato: 17-8-2017.

232. Staten, Folketelling 1865 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1865). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 16-8-2017.

233. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 16-8-2017.

234. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0010: Ministerialbok nr. A 10, 1882-1897 (Skjold 1897). Reg.Dato: 17-8-2017, Side 160. Henv. dato: 6-10-2018.

235. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1885-1906 (Skjold 1906). Reg.Dato: 17-8-2017, Side 100. Henv. dato: 6-10-2018.

236. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 82. Henv. dato: 1-6-2019.

237. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 243. Henv. dato: 26-9-2017.

238. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 245. Henv. dato: 26-9-2017.

239. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81. Henv. dato: 26-9-2017.

240. Kaptein Lars Kiærlands, Den norske hærs organisasjon. (Forsvarsdepartementet 1946.). Reg.Dato: 27-9-2017, Side 1. Henv. dato: 27-9-2017.

241. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81. Henv. dato: 27-9-2017.

242. Wikipedia, Søndenfjeldske infanteriregiment, 2. vesterlenske infanteriregiment og Vesterlenske infanteriregiment (Ukjent.). Reg.Dato: 27-9-2017, Side 1. Henv. dato: 27-9-2017.

243. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 532. Henv. dato: 17-8-2017.

244. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 212. Henv. dato: 17-8-2017.

245. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 17-8-2017.

246. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 19-8-2017, Side 201. Henv. dato: 19-8-2017.

247. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 19-8-2017, Side 204. Henv. dato: 19-8-2017.

248. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 532. Henv. dato: 19-8-2017.

249. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 532. Henv. dato: 18-8-2017.

250. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81. Henv. dato: 18-8-2017.

251. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914). Reg.Dato: 18-8-2017, Side 198. Henv. dato: 18-8-2017.

252. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1885-1906 (Skjold 1906). Reg.Dato: 18-8-2017, Side 118. Henv. dato: 18-8-2017.

253. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 533. Henv. dato: 19-8-2017.

254. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81. Henv. dato: 19-8-2017.

255. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 532. Henv. dato: 16-8-2017.

256. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81. Henv. dato: 16-8-2017.

257. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81.

258. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 81. Henv. dato: 20-8-2017.

259. Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 6 /2, 1758-1788 (Ullensvang 1788). Reg.Dato: 20-8-2017, Side 68.

260. Ullensvang Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. E 1, 1766-1769 (Ullensvang 1769). Reg.Dato: 20-8-2017, Side 49. Henv. dato: 20-8-2017.

261. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 250. Henv. dato: 26-9-2017.

262. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1835 (Skjold 1823). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 248. Henv. dato: 26-9-2017.

263. Rollag kirkekontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1743-1778 (Rollag 1778). Reg.Dato: 21-8-2017, Side 152. Henv. dato: 21-8-2017.

264. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0011: Ministerialbok nr. A 11, 1897-1914 (Skjold 1914). Reg.Dato: 18-8-2017, Side 198. Henv. dato: 15-9-2018.

265. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1885-1906 (Skjold 1906). Reg.Dato: 18-8-2017, Side 118. Henv. dato: 15-9-2018.

266. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 200. Henv. dato: 1-6-2019.

267. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 532. Henv. dato: 1-6-2019.

268. Staten, Folketelling 1900 for 1154 Skjold herred (Skjold 1900). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 1-6-2019.

269. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 212. Henv. dato: 19-8-2017.

270. Staten, Folketelling 1875 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1875). Reg.Dato: 31-7-2017, Side 1. Henv. dato: 19-8-2017.

271. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 1-9-2017, Side 9. Henv. dato: 1-9-2017.

272. Nils Dybdal-Holthe, Soga om Vats (Vindafjord 1984). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 379. Henv. dato: 30-9-2017.

273. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1786-1815 (Skjold 1815). Reg.Dato: 1-9-2017, Side 151. Henv. dato: 1-9-2017.

274. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 315. Henv. dato: 30-9-2017.

275. Ryfylke tingrett, IV/IVD/L0017a: Skifteprotokoll, register i protokollen, 1810-1813 (Ryfylke 1813). Reg.Dato: 30-9-2017, Side 211b-212a. Henv. dato: 30-9-2017.

276. Nils Dybdal-Holthe, Soga om Vats (Vindafjord 1984). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 379. Henv. dato: 28-9-2017.

277. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 315. Henv. dato: 27-11-2017.

278. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1786-1815 (Skjold 1815). Reg.Dato: 28-11-2017, Side 28. Henv. dato: 28-11-2017.

279. Nils Dybdal-Holthe, Soga om Vats (Vindafjord 1984). Reg.Dato: 3-8-2017, Side 392. Henv. dato: 30-9-2017.

280. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 314 og 315. Henv. dato: 30-9-2017.

281. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1786-1815 (Skjold 1815). Reg.Dato: 27-11-2017, Side 31. Henv. dato: 27-11-2017.

282. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1788 (Fjelberg 1766). Reg.Dato: 5-10-2017, Side 28. Henv. dato: 6-10-2017.

283. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 315. Henv. dato: 26-11-2017.

284. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.2, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 26-11-2017, Side 430. Henv. dato: 26-11-2017.

285. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.2, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 26-11-2017, Side 430. Henv. dato: 27-11-2017.

286. Fjelberg Sokneprestembete, Sjeleregister 1777 (Fjelberg 1777). Reg.Dato: 6-10-2017, Side 34. Henv. dato: 6-10-2017.

287. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 245. Henv. dato: 30-9-2017.

288. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 315. Henv. dato: 28-11-2017.

289. Anders Havnelid, Kvinnherad band 5 (Kvinnherad 1992). Reg.Dato: 5-10-2017, Side 287. Henv. dato: 6-10-2017.

290. Anders Havnelid, Kvinnherad band 5 (Kvinnherad 1992). Reg.Dato: 5-10-2017, Side 335. Henv. dato: 6-10-2017.

291. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 245. Henv. dato: 5-10-2017.

292. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1815-1835 (Skjold 1835). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 243. Henv. dato: 5-10-2017.

293. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1788 (Fjelberg 1766). Reg.Dato: 5-10-2017, Side 28. Henv. dato: 5-10-2017.

294. Anders Havnelid, Kvinnherad band 5 (Kvinnherad 1992). Reg.Dato: 5-10-2017, Side 287. Henv. dato: 5-10-2017.

295. Anders Havnelid, Kvinnherad band 5 (Kvinnherad 1992). Reg.Dato: 5-10-2017, Side 335. Henv. dato: 5-10-2017.

296. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1788 (Fjelberg 1788). Reg.Dato: 6-10-2017, Side 42. Henv. dato: 6-10-2017.

297. Nils Olav Østrem, Skjold bind 1 (Skjold 1999). Reg.Dato: 2-8-2017, Side 256. Henv. dato: 6-10-2017.

298. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1788 (Fjelberg 1788). Reg.Dato: 6-10-2017, Side 46. Henv. dato: 6-10-2017.

299. Anders Havnelid, Kvinnherad band 5 (Kvinnherad 1992). Reg.Dato: 5-10-2017, Side 290. Henv. dato: 6-10-2017.

300. Ullensvang Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 6 /2, 1758-1788 (Ullensvang 1788). Reg.Dato: 20-8-2017, Side 68. Henv. dato: 20-8-2017.

301. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 300. Henv. dato: 20-8-2017.

302. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.2, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 20-8-2017, Side 403. Henv. dato: 20-8-2017.

303. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0003: Klokkerbok nr. B 3, 1850-1867 (Skjold 1867). Reg.Dato: 20-8-2017, Side 84. Henv. dato: 20-8-2017.

304. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 200. Henv. dato: 20-8-2017.

305. Ryfylke tingrett, IV/IVD/L0023: Skifteprotokoll, register i boken, 1854-1861 (Ryfylke 1861). Reg.Dato: 30-9-2017, Side 352b-353a. Henv. dato: 30-9-2017.

306. Staten, Folketelling 1801 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1801). Reg.Dato: 16-8-2017, Side 1. Henv. dato: 20-8-2017.

307. Ryfylke fogderi, N/Ne/Nea/L0100: Ryfylke fogderi. Deliberasjonsprotokoll, 1803 (Ryfylke fogderi 1803). Reg.Dato: 28-11-2017, Side 86. Henv. dato: 28-11-2017.

308. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 103. Henv. dato: 20-8-2017.

309. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6.2, 1835-1858 (Skjold 1858). Reg.Dato: 20-8-2017, Side 403. Henv. dato: 15-9-2018.

310. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0003: Klokkerbok nr. B 3, 1850-1867 (Skjold 1867). Reg.Dato: 20-8-2017, Side 84. Henv. dato: 15-9-2018.

311. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 200. Henv. dato: 8-7-2019.

312. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 27-9-2017, Side ?. Henv. dato: 27-9-2017. Kirkeboken viser at datteren Malena ble født 1801 på Vikjå (Viken), Vats.

313. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 103. Henv. dato: 27-9-2017.

314. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 127. Henv. dato: 27-9-2017.

315. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 27-9-2017, Ukjent. Henv. dato: 27-9-2017.

316. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 200. Henv. dato: 27-9-2017.

317. Rollag kirkekontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1743-1778 (Rollag 1778). Reg.Dato: 21-8-2017, Side150. Henv. dato: 21-8-2017.

318. Kåre Sønsterud, Nore-Uvdal bind 5 (Nore og Uvdal 2000). Reg.Dato: 21-8-2017, Side 3212. Henv. dato: 21-8-2017.

319. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1856-1882 (Skjold 1882.). Reg.Dato: 21-8-2017, Side 378. Henv. dato: 21-8-2017.

320. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0003: Klokkerbok nr. B 3, 1850-1867 (Skjold 1867). Reg.Dato: 21-8-2017, Side 90. Henv. dato: 21-8-2017.

321. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 200. Henv. dato: 21-8-2017.

322. Ryfylke tingrett, IV/IVD/L0024: Skifteprotokoll, register i boken, 1861-1870 (Ryfylke 1865). Reg.Dato: 30-9-2017, Side 205b-206a. Henv. dato: 30-9-2017.

323. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 103.

324. Staten, Folketelling 1801 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1801). Reg.Dato: 16-8-2017, Side 1. Henv. dato: 27-9-2017.

325. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, side 200. Henv. dato: 27-9-2017.

326. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 27-9-2017, side ?. Henv. dato: 27-9-2017.

327. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1786-1815 (Skjold 1815). Reg.Dato: 27-9-2017, Side 97. Henv. dato: 27-9-2017.

328. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 27-9-2017, Side ?. Henv. dato: 27-9-2017.

329. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 27-9-2017, SIde ?. Henv. dato: 27-9-2017.

330. Kåre Sønsterud, Nore-Uvdal bind 5 (Nore og Uvdal 2000). Reg.Dato: 21-8-2017, Side 2997. Henv. dato: 5-9-2019.

331. Rollag prestekontor, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1714-1742 (Rollag 1742). Reg.Dato: 5-9-2019, Side 140. Henv. dato: 5-9-2019.

332. Rollag kirkekontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1743-1778 (Rollag 1778). Reg.Dato: 21-8-2017, Side 150. Henv. dato: 21-8-2017.

333. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1786-1815 (Skjold 1815). Reg.Dato: 26-9-2017, Side 31. Henv. dato: 26-9-2017.

334. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Hab/L0003: Klokkerbok nr. B 3, 1850-1867 (Skjold 1867). Reg.Dato: 21-8-2017, Side 90. Henv. dato: 15-9-2018.

335. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0008: Ministerialbok nr. A 8, 1856-1882 (Skjold 1882.). Reg.Dato: 21-8-2017, Side 378. Henv. dato: 15-9-2018.

336. Skjold sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1743-1802 (Skjold 1802). Reg.Dato: 27-9-2017, Side ?. Henv. dato: 27-9-2017.

337. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, SIde 103. Henv. dato: 27-9-2017. Kirkeboken viser at datteren Malena ble født 1801 på Vikjå (Viken), Vats.

338. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1788 (Fjelberg 1788). Reg.Dato: 6-10-2017, Side 24. Henv. dato: 6-10-2017.

339. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 1, 1739-1759 (Fjelberg 1759). Reg.Dato: 6-10-2017, Side 104. Henv. dato: 6-10-2017.

340. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1788 (Fjelberg 1788). Reg.Dato: 6-10-2017, Side 34. Henv. dato: 6-10-2017.

341. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1788 (Fjelberg 1788). Reg.Dato: 6-10-2017, Henv. dato: 6-10-2017.

342. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1788 (Fjelberg 1788). Reg.Dato: 6-10-2017, Side 41. Henv. dato: 6-10-2017.

343. Fjelberg Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 2, 1760-1788 (Fjelberg 1788). Reg.Dato: 6-10-2017, Side 44. Henv. dato: 6-10-2017.

344. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 385. Henv. dato: 5-9-2019.

345. Nils Ove Østrem, Skjold bind 2 (Skjold 1999). Reg.Dato: 18-6-2016, Side 385. Henv. dato: 4-9-2019.

346. Staten, Folketelling 1801 for 1154P Skjold prestegjeld (Skjold 1801). Reg.Dato: 16-8-2017, Side 1. Henv. dato: 5-9-2019.

347. Avaldsnes sokneprestkontor, Kirkebok (1841). Reg.Dato: 19-3-2018, Side 3. Henv. dato: 19-3-2018.


Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 5-9-2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; content copyright and maintained by website owner